EMIL-styret 2017

EMIL-styret er linjeforeningens øverste organ og har ansvaret for driften og ledelsen av organisasjonen i det daglige. Styret består av syv faste medlemmer, med ansvarsområder innenfor alt fra arrangement og fadderuker, til økonomi og næringsliv.

Alle styremedlemmene fungerer på lik linje, med alle de rettigheter og plikter som dette innebærer.

Som medlem i styret tilegner du deg fort nye kunnskaper og ferdigheter, ikke bare innen ditt eget ansvarsområde, men også om EMIL som helhet, NTNU og hele studentfrivilligheten i Trondheim.

Etter generalforsamling konstituerer styret seg selv, noe som betyr at det nyvalgte styret selv avgjør hvem som skal ha hvilken stilling i styret. Unntaket til regelen er kongsknekten, som velges først. Les mer om hver enkelt stilling ved å holde over hvert portrett.

Ina Charlotte Berntsen
Trubadur, PR- og kommunikasjonsansvarlig

Trubaduren har ansvaret for EMILs kommunikasjon, både internt og eksternt. Dette innebærer blant annet drift av EMILWeb, organisasjonens sosiale medier og utarbeidelse av kommunikasjons- og blesteplaner.

Tlf.: +47 980 13 968

Lars Habostad
Hyrd, fadderansvarlig

Hyrden sørger for at 1. klasse får den best tenkelige starten på energi- og miljøstudiet, og NTNU forøvrig, i tillegg til å være en sosial og omgjengelig person.

Tlf. +47 959 70 259

Håvard Utne Øksnevad
Lovn, arrangementansvarlig

Lovnen er styrets arrangementsansvarlig og har ansvaret for å planlegge og gjennomføre EMILs velkjente arrangementer.

Tlf.:+47 954 55 275

Kyrre Kirkbakk Fjær
Fut, økonomiansvarlig

Futen har til enhver tid oversikt over penger som flyter ut, inn og som blir værende i organisasjonen, samt organisasjonens økonomi totalt sett.

Tlf.: +47 971 28 519

Tuva Eikås Hagen
Gjøgler, komitéansvarlig

Gjøgleren har ansvaret for å holde liv i komitéene og sørger for god informasjonsflyt og samarbeid mellom komitéene og styret.

Tlf.: +47 480 56 126

Henrik Høstmark
Viseknekt, nestleder og næringslivsansvarlig

Viseknekten er kongsknektens høyre hånd, og har ansvar for samarbeidet EMIL-styret har med næringsliv og andre bedriftsrelaterte institusjoner på NTNU.

Tlf.: +47 918 40 870

Solveig Strand
Kongsknekt, leder

Kongsknekten er linjeforeningens øverste leder og har kontroll på aktiviteten i EMIL i tillegg til å opprettholde godt samarbeid internt og eksternt.
Tlf.: +47 476 53 385