Styret 2023

EMIL-styret er linjeforeningens øverste organ og har ansvaret
for driften og ledelsen av organisasjonen i det daglige. Styret består
av syv faste medlemmer, med ansvarsområder innenfor alt fra arrangement
og fadderuker, til økonomi og næringsliv.

Alle styremedlemmene fungerer på lik linje, med alle de rettigheter og plikter som dette innebærer.

Som medlem i styret tilegner du deg fort nye kunnskaper og
ferdigheter, ikke bare innen ditt eget ansvarsområde, men også om EMIL som helhet, NTNU og hele studentfrivilligheten i Trondheim.
Etter generalforsamling konstituerer styret seg selv, noe som betyr at det nyvalgte styret selv avgjør hvem som skal ha hvilken stilling i styret. Unntaket til regelen er kongsknekten, som velges først.

Styret 2023

Kongsknekt
leder

Marthe Bjørhovde

Kongsknekten er linjeforeningens øverste leder og har kontroll på aktiviteten i EMIL i tillegg til å opprettholde godt samarbeid internt og eksternt

Mail: marthe.bjorhovde@gmail.com

Tlf: +4794844579

FUT
Økonomiansvarlig

Henriette Strømsvåg

Futen har til enhver tid oversikt over penger som flyter ut, inn og som blir værende i organisasjonen, samt organisasjonens økonomi totalt sett.  

Mail: henriette.stromsvaag@gmail.com

Tlf: +4746760243

Viseknekt
Nestleder og næringslivsansvarlig

Truls Monsen

Viseknekten er kongsknektens høyre hånd, og har ansvar for samarbeidet EMIL-styret har med næringsliv og andre bedriftsrelaterte institusjoner på NTNU.

Mail: truls.monsen99@hotmail.com

Tlf: +4797108300

Hyrd
Fadderansvarlig

Cornelia Michelet

Hyrden sørger for at 1. klasse får den best tenkelige starten på energi- og miljøstudiet, og NTNU forøvrig, i tillegg til å være en sosial og omgjengelig person. 

Mail: corneliamich2001@gmail.com

Tlf: +4740065595

Trubadur
Pr og webansvarlig

Hedda Rørnes Bakke

Trubaduren har ansvaret for EMILs kommunikasjon, både internt og eksternt. Dette innebærer blant annet drift av EMILWeb, organisasjonens sosiale medier og utarbeidelse av kommunikasjons- og blesteplaner.

Mail: hedda.bakke11@gmail.com

Tlf: +4747954602

Lovn
Arrangementansvarlig

Thomas Torseth

Lovnen er styrets arrangementsansvarlig og har ansvaret for å planlegge og gjennomføre EMILs velkjente arrangementer.  

Mail: thomtor77@gmail.com

Tlf: +4790058637

Gjøgler
komiteansvarlig

Sara Aziz

Gjøgleren har ansvaret for å holde liv i komitéene og sørger for god informasjonsflyt og samarbeid mellom komitéene og styret.