Bedriftspresentasjon:

Å arrangere bedriftspresentasjon er en ypperlig mulighet for å komme i kontakt med fremtidige arbeidstakere. Gjennom EMILs bedriftskontakt, EMIL-Link, kan din bedrift få et skreddersydd opplegg hvor dere enkelt når studentene og får en uvurderlig sjanse til å fremme egen bedrift.

  • Bedriftspresentasjon på Gløshaugen:

Her foregår en presentasjon på ettermiddagen/kvelden etterfulgt av middag enten på Gløshaugen eller i byen.

  • Bedriftspresentasjon i byen:

Samme prinsippet som over bortsett fra at både presentasjonen og middagen vil foregå på et lokale inne i byen.

  • Bedriftspresentasjon på dagtid:

Dette kaller vi for lunsjbedriftspresentasjon, og foregår på dagen.  Da serveres det lunsj i stedet for middag. Dette foregår oftest på Gløshaugen da studentene har andre forelesninger utover dagen.

  • Intim bedriftspresentasjon:

Vi kan også tilby en mindre og mer intim bedriftspresentasjon hvor det kun er få studenter invitert. Idéen er da å invitere til en bedre middag etterpå, hvor bedriften kan komme i nærmere kontakt med aktuelle arbeidstagere for fremtiden.

Jobbtorg:

I tillegg til bedriftspresentasjoner kan EMIL-Link tilby bedriftene plass på EMILWeb i form av annonser på jobbtorget. Her har dere som bedrift en ypperlig sjanse til å nå energi- og miljøstudenter utenom bedriftspresentasjoner.

Ønsker din bedrift å arrangere bedriftspresentasjon, annonsere på jobbtorget eller bare forhøre dere om andre muligheter hos energi og miljø ved NTNU?

Ta kontakt med EMIL-Link på link-styret@emilweb.no.