Styret 2024

EMIL-styret er linjeforeningens øverste organ og har ansvaret
for driften og ledelsen av organisasjonen i det daglige. Styret består
av syv faste medlemmer, med ansvarsområder innenfor alt fra arrangement
og fadderuker, til økonomi og næringsliv.

Alle styremedlemmene fungerer på lik linje, med alle de rettigheter og plikter som dette innebærer.

Som medlem i styret tilegner du deg fort nye kunnskaper og
ferdigheter, ikke bare innen ditt eget ansvarsområde, men også om EMIL som helhet, NTNU og hele studentfrivilligheten i Trondheim.
Etter generalforsamling konstituerer styret seg selv, noe som betyr at det nyvalgte styret selv avgjør hvem som skal ha hvilken stilling i styret. Unntaket til regelen er kongsknekten, som velges først.

Styret 2024

Kongsknekt
leder

Henriette Strømsvåg

Kongsknekten er linjeforeningens øverste leder og har kontroll på aktiviteten i EMIL i tillegg til å opprettholde godt samarbeid internt og eksternt

Mail: henriette.stromsvaag@gmail.com

Tlf: +4746760243

FUT
Økonomiansvarlig

Eirik Haugsdal

Futen har til enhver tid oversikt over penger som flyter ut, inn og som blir værende i organisasjonen, samt organisasjonens økonomi totalt sett.  

Mail: haugsdaleirik21@gmail.com

Tlf: +4795484594 


Viseknekt
Nestleder og næringslivsansvarlig

Sander Næss

Viseknekten er kongsknektens høyre hånd, og har ansvar for samarbeidet EMIL-styret har med næringsliv og andre bedriftsrelaterte institusjoner på NTNU.

Mail: sanderhn@stud.ntnu.no

Tlf: +4791857070

Hyrd
Fadderansvarlig

Vegard Jensen

Hyrden sørger for at 1. klasse får den best tenkelige starten på energi- og miljøstudiet, og NTNU forøvrig, i tillegg til å være en sosial og omgjengelig person. 

Mail: vegard734@gmail.com

Tlf: +4747687685


Trubadur
Pr og webansvarlig

Dea Elizabeth Kåss

Trubaduren har ansvaret for EMILs kommunikasjon, både internt og eksternt. Dette innebærer blant annet drift av EMILWeb, organisasjonens sosiale medier og utarbeidelse av kommunikasjons- og blesteplaner.

Mail: deaek@stud.ntnu.no

Tlf: +4791891307

Lovn
Arrangementansvarlig

Felix Linus Dahl

Lovnen er styrets arrangementsansvarlig og har ansvaret for å planlegge og gjennomføre EMILs velkjente arrangementer.  

Mail: felixlinusdahl@gmail.com 

Tlf: +4792403716

 

Gjøgler
komiteansvarlig

Kamilla Engaas

Gjøgleren har ansvaret for å holde liv i komitéene og sørger for god informasjonsflyt og samarbeid mellom komitéene og styret. 

Mail: kamilla.engaas@gmail.com

Tlf: +4790414860