Energi og miljø er et fem-årig sivilingeniørstudie ved NTNU i Trondheim. Studiet kombinerer energi- og prosessteknikk med elkraftteknikk som gjør at du får en unik forståelse av energisystemet som helhet.

Man får kunnskap til å ta del i den utviklingen som skjer i energisektoren. Fagene er tekniske og de første årene av studiet bygger på matematikk og tekniske grunnfag. Utover i studiet velger man retning og etterhvert fag selv.

De tre hovedretningene man kan velge er:

Klikk på linkene for å lese NTNUs beskrivelse av studiet. Blant studentene kalles linjene for prosess, midtlinja og elkraft. Velger man prosess går man en mer maskinrettet retning og vil typisk ha fag som omhandler termodynamikk og strømningsteknikk. Man vil få et veldig godt utgangspunkt for å drive med alt fra vann-, vind- og gassturbiner til design av termiske anlegg i prosessindustri.

Midtlinja er et samarbeid mellom fakultetene på prosess og elkraft. Linja tar for seg energisystemet mer som helhet og legger mye vekt på energiplanlegging, miljøanalyse og energiforsyning av bygninger.

Elkraft handler om alt som har med høyspenning og kraftnettet å gjøre. Strøm er den suverent beste høyverdige energibæreren og kommer til å spille en viktigere og viktigere rolle i framtiden.

Totalt sett dekker energi- og miljøstudiet hele energisystemet, men avhengig av hva man velger som linje vil man få muligheten til å spesialisere seg innenfor forskjellige fagfelt.

NTNU sine nettsider for energi og miljø