Høystemt er EMILs mannskor. Koret har siden oppstarten hatt en sterk vekst, og er i dag blant de beste linjekorene i Trondheim.

Trondheim har hatt studentsangforeninger og -kor like lenge som den har hatt studenter. Noe på etterskudd ble Energi og miljø-ingeniørenes mannskor for veltalende herremenn, Høystemt, dannet tidlig på høsten 2012, da tjue unge veltalende herremenn tilfeldigvis møttes i krysningspunktet mellom 400kV og fluidmekanikk. Høystemt består i dag av et snes korister fra alle trinn og én eminent dirigent. Våre stemmer er jevnt fordelte sinuser over hele det harmoniske spekteret. Koret har flere opptredener og en konsert hvert semester og har ei mangler på det sosiale samvær. Høystemt har åpen øvelse i begynnelsen av hvert semester for å ta opp nye sangere.

Høystemt er noe for deg dersom:

– Du er en herre.

– Du liker å synge.

– Du ønsker å sjarmere piker fra topp- til bunnpunkt.

Vil du at vi skal synge for deg, eller har du noen spørsmål? Send en e-post til hoystemt@gmail.com

—————-

Superleder:  Kristian Kåsamoen

Kontakt: 970 82 886

Epost: kristkka@stud.ntnu.no

Økonomiansvarlig: Gard Bjørnar Østvold

Kontakt: 476 22 229

Epost: gardbo@stud.ntnu.no

Lik oss på Facebook!

høystemtemilweb

PS: Sjekk ut vår YouTube-kanal!