EMIL Invest er linjeforeningens lavterskel investeringskomite. Komiteens hovedmål er å lære studentene på EMIL om investering, og la medlemmene praktisere sin kunnskap. EMIL Invest holder foredrag, investeringsmøter og sosialkvelder, og er en perfekt arena for å bli kjent med studenter fra andre årstrinn.

Som medlem i komiteen får man nyttig kunnskap man virkelig får bruk for senere i livet. På sikt ønsker EMIL Invest å forvalte noe av linjeforeningens penger i en bærekraftig portefølje. Et styreverv eller medlemsskap i komiteen tar seg også svært godt ut på CV.

 

Styret består av:

• Styreleder, Robert Blaszkiewicz
• Økonomiansvarlig, Ivar Beseth Nordeide
• Arrangementansvarlig, Jonas Inderberg
• PR-ansvarlig, Jørgen Hveding
• Forvalter, Trym Kloster Hjellbakk

Styret på foredragholding for ivrige EMILere.