EMIL Invest er linjeforeningens lavterskel investeringskomite. Komiteens hovedmål er å lære studentene på EMIL om investering, og la medlemmene praktisere sin kunnskap. EMIL Invest holder foredrag, investeringsmøter og sosialkvelder, og er en perfekt arena for å bli kjent med studenter fra andre årstrinn. Som medlem i komiteen får man nyttig kunnskap man virkelig får bruk for senere i livet. Et styreverv eller medlemskap i komiteen tar seg også svært godt ut på CV.

En annen viktig oppgave komiteen har er å forvalte noe av linjeforeningens kapital. Denne kapitalen investeres i en bærekraftig portefølje som styret bestemmer, som på mange måter er EMIL’s pensjonfond. Investering og sparing er noe de fleste gjør som yrkesaktive, og som medlem i komiteen får du en tidlig start.

Ved første øyekast kan det virke som komiteens kunnskapsnivå er for høyt, men komiteen er et lavterskeltilbud. Som nytt styremedlem vil du være med på et glidende styrebytte, som betyr at forrige person i styret lærer opp deg over en periode.

 

Styret består av:

Styreleder: Jonas Inderberg

Økonomiansvarlig: Karl Martin Jensen

Arrangementansvarlig: Linnea Gateman

PR-ansvarlig: Emilie Haugen

Forvalter: Henriette Strømsvåg
Analytikere:

Sjefsanalytiker: Håkon Myrstad

Tech/IT: Øystein Farmen

Energi/Fornybar: Sara Ims

Energi/Fornybar: Espen Neverdal

Industri: Anna Hoffmann

Shipping: Åsmund Paulsen

Sjømat: Emma Sjöström

 

Kort om styrets oppgaver:
Styreleder sine hovedoppgave er å lede komiteen i riktig retning, ta initiativ til komiteaktiviteter, delta på møter og fordele arbeidsoppgaver.
Økonomiansvarlig innebærer ansvaret for komiteens internøkonomi.
Arrangementansvarlig har ansvaret for logistikken rundt arrangementer som planlegging, booking av lokaler og bestilling av mat.
PR-ansvarlig er komiteens ansikt ut mot det eksterne. Ansvaret innebærer å innkalle til arrangementer, organisere stands og promotere komiteen.
Forvalter har hovedansvaret for oppfølging av porteføljen, gjøre transaksjoner og rapportere tall. Hvilke investeringer som blir gjennomført bestemmes av hele styret.
Analytikere ser etter investeringsmuligheter og følger med i markedet, gjerne på en sektor de synes er interessant. Disse er også styrets jokere, og hjelper til med andre interne oppgaver.

Styret på foredragholding for ivrige EMILere.