EMIL-styret er linjeforeningens øverste organ og har ansvaret for driften og ledelsen av organisasjonen i det daglige. Styret består av syv faste medlemmer, med ansvarsområder innenfor alt fra arrangement og fadderuker, til økonomi og næringsliv.

Alle styremedlemmene fungerer på lik linje, med alle de rettigheter og plikter som dette innebærer.

Som medlem i styret tilegner du deg fort nye kunnskaper og ferdigheter, ikke bare innen ditt eget ansvarsområde, men også om EMIL som helhet, NTNU og hele studentfrivilligheten i Trondheim.

Etter generalforsamling konstituerer styret seg selv, noe som betyr at det nyvalgte styret selv avgjør hvem som skal ha hvilken stilling i styret. Unntaket til regelen er kongsknekten, som velges først.

Det nåværende styret består av Kongsknekt Thea Hirth, Viseknekt Malin Løvstad, Hyrd Marthe Bjørhovde, Gjøgler Kristian Bade Klungreseth, Trubadur Ulrik Fladby, Fut Andreas Tveit og Lovn Kristoffer Almås!

Thea Hirth
Kongsknekt, leder

Kongsknekten er linjeforeningens øverste leder og har kontroll på aktiviteten i EMIL i tillegg til å opprettholde godt samarbeid internt og eksternt.

Tlf: +47 467 80 090Email: theahirth@hotmail.com
Andreas Díaz Tveit
Fut, økonomiansvarlig

Futen har til enhver tid oversikt over penger som flyter ut, inn og som blir værende i organisasjonen, samt organisasjonens økonomi totalt sett.  

Tlf:Email: tveitandreas@gmail.com
Kristoffer Sandtorv Almås
Lovn, arrangementansvarlig
(K)Lovnen er styrets arrangementsansvarlig og har ansvaret for å planlegge og gjennomføre EMILs velkjente arrangementer.  
Tlf:Email: kristofferalmas99@gmail.com
Malin Løvstad
Viseknekt, nestleder og næringslivsansvarlig
Viseknekten er kongsknektens høyre hånd, og har ansvar for samarbeidet EMIL-styret har med næringsliv og andre bedriftsrelaterte institusjoner på NTNU.
Tlf:Email: malinlovestad@gmail.com
Marthe Bjørhovde
Hyrd, fadderansvarlig
Hyrden sørger for at 1. klasse får den best tenkelige starten på energi- og miljøstudiet, og NTNU forøvrig, i tillegg til å være en sosial og omgjengelig person.  
Tlf:Email: marthe.bjorhovde@gmail.com
Kristian Bade
Gjøgler, komitéansvarlig
Gjøgleren har ansvaret for å holde liv i komitéene og sørger for god informasjonsflyt og samarbeid mellom komitéene og styret.  
Tlf:Email: kristianrolandbade@gmail.com
Ulrik Hauan Fladby
Trubadur, PR- og kommunikasjonsansvarlig
Trubaduren har ansvaret for EMILs kommunikasjon, både internt og eksternt. Dette innebærer blant annet drift av EMILWeb, organisasjonens sosiale medier og utarbeidelse av kommunikasjons- og blesteplaner.
Tlf:Email: ulrikfladby@gmail.com