arekom

Årekom er komiteen som arrangerer EMIL’s legendariske Åretur som finner sted januar hver år.

Leder: Lea Lauvland Longva
E-post: leallongva2904@gmail.com
Telefon: +47 90 70 02 51