hjellnes

 

Hjellnesgruppen består av Hjellnes Consult og Johs. Holt. Ansatte i begge firmaene eier alle aksjene gjennom Hjellnes Holding. Hjellnes Consult leverer tverrfaglige rådgivertjenester som svarer på dine behov og skaper verdier for deg. Vi har solid kompetanse innen bygg, eiendom, anlegg, infrastruktur og miljø. JH leverer rådgivertjenester innen alle brotyper og tyngre konstruksjoner.