SØKNAD TIL LEOS MINNEFOND

Hva er Leos minnefond?

Leos minnefond er et fond i EMIL der det blir satt inn penger hvert år, slik at medlemmer av EMIL kan søke om midler.

Hva kan jeg søke om?

Du kan søke om midler opp til 5000 kr til ulike formål, slik som arrangementer eller investeringer som ikke er budsjettert. Merk at om det skal søkes om større beløp enn 5000 kr må du søke hos Blomsterpotten.

Når skal jeg søke?

Du kan søke fra Leos minnefond både før og etter pengene er brukt. Det anbefales å søke før du bruker pengene for å ikke gå på en smell om du ikke får godkjent.

Hvordan søker jeg?

Trykk her for å søke!

Du kan også sende en mail til Styret på styret@emilweb.no hvor du må ha med:

  • Navn
  • Komité
  • Hvor stort beløp det er snakk om
  • Begrunnelse for øsknad
  • Evt. relevant regning eller faktura