EMIL-Link er Energi og Miljø-studiets næringslivskontakt. Kort sagt betyr det at komiteens hovedformål er å opprette kontakt mellom studenter og bedrifter under studieløpet.  

Dette gjør vi hovedsakelig ved å arrangere bedriftspresentasjoner, hvor bedrifter som er aktuelle for studiet besøker oss i Trondheim, holder en kort presentasjon, og mingler med oss studentene under servering. Bedriftspresentasjonene er et tilbud åpent for alle Energi og Miljø-studenter, og vi anbefaler på det sterkeste å melde seg på ulike bedrifter sine presentasjoner for å få innsikt i en spennende hverdag og en potensiell arbeidsgiver.

EMIL-Link ble stiftet av Energi og Miljø-studiets aller første kull for å skaffe sponsorer til hovedekskursjonen og har utviklet seg til den Link vi kjenner i dag. I tillegg til å arrangere bedriftspresentasjoner og ulike fagdager holder vi også en rekke sosiale arrangementer. Inntekter til Link går direkte til linjeforeningen som hjelper alle EMIL studenter med å få en bedre studietid. Link har også et tett samarbeid med EnergiKontakten, et nettverk for bedrifter og institutter ved NTNU for å forbedre og videreutvikle Energi og Miljø-studiet. EnergiKontaktens styret består blant annet av en studentrepresentant knyttet til en av styrepostene i Link-styret. EnergiKontakten er også et nettverk for bedrifter som vil komme i kontakt med spesielt Energi og Miljø-studentene.

I dag har EMIL-Link ca. 30 medlemmer fordelt på 4 fokusgrupper: Bedrift, Markedsføring, Logistikk og Faglig arrangement:

Styret

I styret sitter leder, nestleder, økonomiansvarlig og teamlederne for de fire viktige fokusgruppene i Link. Styret har hovedansvar for den daglige driften og ledeksen av komiteen

Bedrift

 Som medlem av Bedrift har du direkte kontakt med forskjellige bedrifter, og sitter på ansvaret med å sikre avtaler for bedriftspresentasjoner m.m.. Stillingen innebærer derfor å presentere EMIL studentene på en best mulig måte for både kjente og ukjente bedrifter, samt opprettholde kontakten med aktuelle samarbeidspartnere gjennom året, og da spesielt frem mot et arrangement. Det er både en utfordrende og spennende stilling, og ikke minst veldig lærerik.

Markedsføring

I markedsføringsgruppen har du ansvar for å informere om bedriftspresentasjoner og sørge for at de fyller seg opp med elever som deltar. Som medlem i markedsføring får du også i oppgave å skaffe samarbeidspartnere som sponser linjeforeningen. Vi jobber også med å skaffe og publisere jobbannonser spesielt for EMIL studenter på Emilwebs Jobbtorg. Vår SoMe-ansvarlig ligger under markedsføring.

Logistikk

Logistikkgruppen tar seg av alt det praktiske når det gjelder bedriftpresentasjoner og andre arrangementer. De tar seg av bestilling av restaurantlokalet og auditorium, samt at de er til stede på selve arrangementet og passer på at registrering og alt annet går som det skal. Logistikk tar også av seg det sosiale internt i Link. Planlegger hyttetur, nyttårsbord, bowling, osv.

Faglig arrangement og analyse

Dette er undergruppen som setter opp alle Links arrangementer som ikke inngår i kategorien bedpress. Det vil si alt av foredrag, arrangementer og kurs der fokuset ligger på det faglige innholdet. Arrangementer som FA setter opp er blant annet Motivasjonsdagen, eksamenskurs og Masterfrokost. Denne gjengen jobber også med undersøkelser og rapporter for å forbedre bedpresser og arrangementer Link arrangerer, for å gi studentene et best mulig tilbud. I tillegg lager også FA hvert år Diplomundersøkelsen, en rapport som gir en oversikt over arbeidssituasjon og trivsel i studietiden til uteksaminerte EMIL-studenter.

 

Leder

Martine Lie Fjelldal

Tlf: 97709728

Mail: martilf@stud.ntnu.no

Nestleder

Jonas Meyer jamt

Tlf: 40534107

Mail: jonasmj@stud.ntnu.no

Økonomiansvarlig

Marte Lønn Foss

Tlf: 46787684

Mail: mart.l.foss@gmail.com

Teamleder Logistikk

Linnea Gateman

Tlf: 98859695

Mail: gateman.linnea@gmail.com

Teamleder FA

Ferdinand albin elvedal

Tlf: 93424573

Mail: f.a.elvedal@gmail.com

Teamleder Bedrift

Hanna Revelsby

Tlf: 90035783

Mail: hannarev@stud.ntnu.no

Teamleder Markedsføring

Mathilde Brandshaug Mills

Tlf: 41264351

Mail: mathilmi@stud.ntnu.no