EMIL og STATKRAFT

Om Statkraft

Statkraft er et ledende internasjonalt selskap innen vannkraft og Europas største leverandør av fornybar energi. Konsernet produserer vannkraft, vindkraft, solkraft og gasskraft og leverer fjernvarme.

Sammarbeid

De er med det også en av Energi og Miljø-studentenes største arbeidsgivere. EMIL og Statkraft har vært hovedsamarbeidspartnere siden 2016, men Statkraft har i en rekke år hatt samarbeid med EMIL-link.

Samarbeidet har utviklet linjeforeningen til å bli det den er idag, og Statkraft har omtrent blitt et symbol på det Energi og Miljø-studiet handler om. Vi i EMIL er derfor stolte over å ha Statkraft som en av våre to hovedsamarbeidspartnere.