EMIL er linjeforeningen for studentene ved sivilingeniørstudiet (Master of Technology) i Energi og Miljø ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, NTNU. Linjeforeningen ble stiftet 28. september 1998, altså ikke mange ukene etter at de første energi- miljøstudentene var immatrikulert.

Med årene har ikke engasjementet blant studentene på linjen blitt noe mindre. I dag består EMIL av over tjue offisielle komitéer (og ganske mange uoffisielle) og er en av Gløshaugens mest aktive linjeforeninger, med ~600 medlemmer.

Et styre på syv personer velges hvert år og har ansvaret for å koordinere komitéenes arbeid, som til sammen utgjør et mangfoldig spekter av aktiviteter og et særdeles godt studentmiljø.

Særegent for EMIL er at alle de ulike komitéene er svært lavterskel. Her kan man bli med i alt fra EMIL sin turkomité, festkomité, idrettskomité til linjeavisen, for å nevne noen.

Siden 2015 har EMIL vært i et nydelig giftemål med vår kjæreste PLACEBO Linjeforening <3

I samarbeid med Smørekoppen, linjeforeningen ved produktutvikling og produksjon, arrangeres også årlig EMIL- og Smørekoppen-revyen, til stadig større glede.

Eget kjellerlokale (les: bar) i studentbyen på Moholt er grunnlag for mye moro gjennom studieåret.

Hver høst har EMIL også et to ukers langt fadderopplegg for å ta i mot de nye studentene og hjelpe dem til rette i studentmiljøet i Trondheim.

Etterhvert har energi- og miljøstudiet utviklet et veldig godt kontaktnett med energibransjen og næringslivet forøvrig. Energikontakten fungerer som et bindeledd mellom studentene på linjen, faglærere og næringslivet. Gjennom bedriftspresentasjoner, ekskursjoner og spesielle bransjedager/seminarer blir denne kontakten stadig bedre. Sommerjobber, prosjekt- og diplomoppgaver formidles også gjennom Energikontakten.

Komitéen EMIL-Link holder mye kontakt med medlemsbedriftene og arrangerer det praktiske rundt bedriftspresentasjoner.