Statnett – Trainee innen utbygging og drift av nettanlegg – 2024

Banner_ den grønne pulsåren

Utbygging og drift av nettanlegg

 

Ønsker du å være trainee i Statnett og bidra til utviklingen av fremtidens kraftsystem?

 

Vi søker 2 traineer innen forretningsområde Nett.

Som trainee i Statnett vil du få en unik mulighet til å lære om det norske, nordiske og europeiske kraftsystemet. Du vil også få stor frihet til å påvirke egen hverdag og hva du ønsker å lære mer om.

Statnett står sentralt i utvikling av fremtidens kraftsystem og det grønne skiftet. Vi jobber for en stabil og robust strømforsyning og mot klimamålet om nullutslipp i 2050. For å løse utfordringene som kommer, og for å drive det grønne skiftet trenger vi talenter fra en rekke fagfelt. Derfor ønsker vi oss en bred faglig traineegruppe, og søker deg med bakgrunn innen Elkraft, Energi & Miljø eller tilsvarende.

Trainee programmet varer i 18 måneder, og du vil få et helhetlig overblikk av organisasjonen. Statnetts rolle som systemansvarlig, netteier og planansvarlig krever utførelse av mange forskjellige oppgaver, og vi tilbyr arbeidsopphold innenfor flere deler av organisasjonen, tilpasset din faglige bakgrunn og interesser. Rotasjonsperioder kan variere fra 3 til 9 måneder, og avdelingene som er oppgitt i annonsen er avdelingene hvor traineer skal ende opp i. På den måten vil du få solid tverrfaglig og personlig utvikling. I tillegg vil du sammen med traineegruppen få oppgaver dere skal løse sammen, blant annet organisering av sommerprosjektet KUBE, der sommerstudenter får utvikle noe nytt og viktig som vil bli brukt i og utenfor Statnett. Å kombinere dette med individuelle oppgaver i avdelingen vil gi øvelse i teamarbeid og koordinering, samt oppgaveprioritering og tidsstyring.

Forretningsområdet Nett har ansvar for å effektivt planlegge, prosjektere, bygge, eie og drive Statnetts nettanlegg fra vugge til grav, slik at nettet understøtter Statnetts strategi og et velfungerende kraftmarked.

Som trainee i forretningsområde Nett er planen at du ender opp i en av følgende 2 seksjoner:

 

Portefølje- og prosjekteierstyring

Seksjonen Portefølje- og prosjekteierstyring har ansvar for Netts leveranser inn i områdeplanarbeidet, og hvordan Nett starter opp nettprosjekter, planlegger og gjennomfører dem i en samlet og effektiv prosjektportefølje. Videre har seksjonen ansvar for ressursallokering, prosjekteierstyring og planlegging av egnede gjennomføringsmodeller.

 

HVDC og Kabel

Seksjonen HVDC og Kabel har et sterkt kompetansemiljø og ivaretar fagansvar for HVDC (High Voltage Direct Current) og FACTS (primært SVC og STATCOM) anlegg. Seksjonen bidrar med teknisk rådgivning for beredskap, drift & vedlikehold av eksisterende anlegg, og til Statnetts portefølje av reinvestering- og utbyggingsprosjekter innenfor dette fagområdet. Utbygging av havvind i stort omfang ansees som en forutsetning for å nå klimamålene i Europa. Statnett har nylig etablert et nytt forretningsområde Utvikling Hav, som forbereder selskapet for en rolle i forbindelse med utvikling av nett for ilandføring av vindkraft til havs. HVDC teknologi forventes å spille en sentral rolle i utvikling av dette nettet i form av radial tilknytning, hybrid-forbindelser, og på lang sikt sammenkoblede nett mellom Norge og andre land rundt Nordsjøen.

 

Kvalifikasjoner

 • Du er på siste året av masterstudiet, eller har nylig fullført en mastergrad innen Elkraft, Energi & Miljø eller tilsvarende
 • Du kan vise til gode akademiske resultater
 • Du formulerer deg godt både skriftlig og muntlig på norsk og engelsk
 • Det er en fordel hvis du har tidligere erfaring med Statnett

 

Personlige egenskaper

 • Du viser pågangsmot og er en problemløser
 • Du oppsøker muligheter for å lære mer, med mål om å utvikle deg faglig og personlig
 • Du blir engasjert av teamarbeid og tar også ansvar for å løse individuelle oppgaver
 • Du verdsetter å bygge relasjoner

 

Vi tilbyr

 • Fast ansettelse etter endt trainee program
 • Mulighet for rotasjoner på ulike arbeidssteder i Norge
 • Bidra til utvikling av det fremtidige kraftsystemet og klimamålet, samt jobbe med arbeidsoppgaver knyttet til Norges viktigste infrastruktur
 • Oppfølgning med fokus på dine utviklingsmuligheter
 • Dyktige kollegaer i et godt arbeidsmiljø
 • Et bredt tilbud innen idrett og sosiale arrangementer med egen gruppe “Ung i Statnett”

 

Mange av våre traineer trives så godt at de blir værende og har bikket 10-årsjubleum i Statnett. Er du nysgjerrig og interessert i å lære, samt at du vil du jobbe med Norges viktigste infrastruktur? Da bør du søke stillingen som trainee hos oss!

Send CV og karakterutskrift senest 29. oktober 2023.

Oppstart vil være 2. september 2024.

Om arbeidsgiveren

Vårt oppdrag er å sikre strømforsyningen i Norge døgnet rundt hele året. Det gjør vi ved å utvikle og drifte strømnettet slik at det møter alle krav fra samfunnet rundt oss. Vi leverer et robust og effektivt strømnett som er avgjørende for at vi når Norges klimamål, og bærekraftig verdiskapning for våre kunder og samfunnet.

Visjonen vår:

Statnett er sentral i den grønne omstillingen i dag og for kommende generasjoner. Sikker og robust strømforsyning skaper grobunn for gode liv og bærekraftig verdiskaping

Våre verdier skal være rettesnor for våre handlinger, hvordan vi samarbeider og våre valg

 • Vi leverer effektivt på prioriterte oppgaver, med riktig tempo og kvalitet, og hele veien ut
 • Vi har mot til å prioritere og forenkle, til å gi tillit og til å tenke nytt
 • Vi gjør det sammen for effektiv samhandling, for å bygge relasjoner og deler

 

Hvorfor skal du velge å jobbe i Statnett?

 • Vi setter helse, miljø og sikkerhet foran alt
 • Vi forvalter landets viktigste infrastruktur
 • Vi er opptatt av å skape interne karriereveier og utvikle våre medarbeidere
 • Vi legger til rette for god balanse mellom jobb og fritid

Vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke,
uavhengig av kjønn, kulturell bakgrunn, hull i CV-en eller funksjonsevne.

 

Krav til søknaden din

Vi behandler kun søknader som registreres elektronisk med relevante vedlegg. Statnett forvalter kritisk infrastruktur og følger retningslinjer og lovpålagte sikkerhetskrav fra norske myndigheter i våre ansettelsesprosesser. Vi foretar bakgrunnssjekk med hjemmel i energiloven og følger sikkerhetskrav fra norske myndigheter ved ansettelse. Dersom stillingen krever sikkerhetsklarering etter sikkerhetsloven, må du være villig til å oppgi relevante opplysninger.

 

SØK HER!