Statnett – Trainee innen IT og Transformasjon – 2024

Den grønne pulsåren

IT og Transformasjon

 

Ønsker du å være trainee i Statnett og bidra til utviklingen av fremtidens kraftsystem?

Vi søker 7 traineer innen IT, digitalisering, transformasjon eller tilsvarende fagfelt.

 

Som trainee i Statnett vil du få en unik mulighet til å lære om det norske, nordiske og europeiske kraftsystemet. Du vil også få stor frihet til å påvirke egen hverdag og hva du ønsker å lære mer om.

Statnett står sentralt i utvikling av fremtidens kraftsystem og det grønne skiftet. Vi jobber for en stabil og robust strømforsyning og mot klimamålet om nullutslipp i 2050. For å løse utfordringene som kommer, og for å drive det grønne skiftet trenger vi talenter fra en rekke fagfelt. Derfor ønsker vi oss en bred faglig traineegruppe, og søker deg med bakgrunn innen IT, digitalisering, transformasjon eller tilsvarende.

Trainee programmet varer i 18 måneder, og du vil få et helhetlig overblikk av organisasjonen. Statnetts rolle som systemansvarlig, netteier og planansvarlig krever utførelse av mange forskjellige oppgaver, og vi tilbyr arbeidsopphold innenfor flere deler av organisasjonen, tilpasset din faglige bakgrunn og interesser. Rotasjonsperioder kan variere fra 3 til 9 måneder, og avdelingene som er oppgitt i annonsen er avdelingene hvor traineer skal ende opp i. På den måten vil du få solid tverrfaglig og personlig utvikling. I tillegg vil du sammen med traineegruppen få oppgaver dere skal løse sammen, blant annet organisering av sommerprosjektet KUBE, der sommerstudenter får utvikle noe nytt og viktig som vil bli brukt i og utenfor Statnett. Å kombinere dette med individuelle oppgaver i avdelingen vil gi øvelse i teamarbeid og koordinering, samt oppgaveprioritering og tidsstyring.

Forretningsområdet Transformasjon & Digitalisering (T&D) har ansvar for å drive frem transformasjon, digitalisering, teknologiutvikling og innovasjon på tvers i Statnett, og ansvar for at Statnett har kapasitet og gjennomføringsevne innenfor disse områdene.

Vi skal sikre at Statnett over tid er en effektiv, sikker og fremtidsrettet virksomhet gjennom smart, målrettet og effektiv bruk av digitalisering, teknologi og innovasjon. Samtidig skal vi levere sikre og stabile digitale løsninger som understøtter prioriterte behov. Vi er og ansvarlige for å levere målrettet innovasjon og teknologiutvikling, initiere økt kunnskapsgrunnlag gjennom bla. FoU, i tråd med D&I veikart

Våre 7 traineer i forretningsområde T&D er planlagt å ende opp fordelt på de 7 avdelingene nevnt under. For alle avdelinger vil arbeidssted etter endt traineeperiode være Oslo, men vil for avdeling Nettoperasjoner (TN) kunne være Alta og avdeling Digitalt Fundament & Data (TD) kunne vurderes til Trondheim avhengig av kandidatens kompetanse og ønske.

 

Digitalt Fundament & Data (TD): I driften av kraftsystemet samler vi inn store mengder data. I Statnett får du muligheten til å jobbe med disse dataene så vi kan løse samfunnsoppdraget vårt på en mer effektiv måte. Sentralt i dette arbeidet er bruk av data, avanserte modeller og kunstig intelligens. Vi har også ansvaret for at Statnett jobber systematisk med datakvalitet og forvaltning av data, og vi sørger for at det er lett å finne og gjenbruke data. På den måten bidrar vi til at Statnett blir datadrevet.

Digital Utvikling (TU): Digital Utvikling er motoren i softwareutvikling i Statnett. Hos oss har du flere muligheter; Som utvikler og jobbe med Java, Kafka, Kotlin, Open Shift, React og andre spennende teknologier. Teamleder eller prosjektleder for mindre initiativ. Eller du kan jobbe med Low-code, RPA eller å forvalte og drifte SAAS-løsninger.

Digital Infrastruktur (TB): Digital Infrastruktur jobber med å sikre sikker og stabil drift av digital infrastruktur, digitale arbeidsflater og driftssentralsystemer.

Digital Sikkerhet (TG): Kraftsystemet står ovenfor betydelige endringer. Statnetts evne til å ta i bruk ny teknologi og gjennomføre digitalisering, automatisering og IT-utvikling, vil spille en helt sentral rolle i årene som kommer. Du får muligheten til å være med på å påvirke viktige forhold knyttet til beskyttelse av kritisk infrastruktur. Du vil inngå i et kompetent team med høyt motiverte medarbeidere og Statnetts CISO.

T&D Nettoperasjoner (TN): Avdelingen T&D Nettoperasjoner har ansvar for å støtte forretningsområdet Nett, og drive gjennom transformasjon, forretningsutvikling, innovasjon, digitalisering og kontinuerlig forbedring. Nett har ansvar for både utbygging, drift og vedlikehold av infrastruktur.

Innovasjon & Teknologiutvikling (TI): Avdeling Innovasjon & Teknologiutvikling har ansvar for forskning og teknologiutvikling, og skal være en pådriver og bidragsyter for innovasjon og implementering av ny teknologi i Statnett. Vi samarbeider tett med nettselskap og systemoperatører (TSOer), leverandører, forskningsinstitusjoner og universiteter i inn- og utland for å sikre at vi utvikler løsninger til det beste for Statnetts rolle og samfunnets behov.

T&D Systemdrift, Kraftsystem & Marked (TS): Avdelingen driver arbeid med strategiske veikart og leder/støtter transformative prosjekter inn mot forretningsområdene Systemdrift og Kraftsystem & Marked.

 

Kvalifikasjoner

 • Du er på siste året av masterstudiet, eller har nylig fullført en mastergrad innen digitalisering, IT, transformasjon eller tilsvarende
 • Du kan vise til gode akademiske resultater
 • Du formulerer deg godt både skriftlig og muntlig på norsk og engelsk
 • Det er en fordel dersom du har programmeringskompetanse
 • Det er en fordel hvis du har tidligere erfaring med Statnett

 

Personlige egenskaper

 • Du viser pågangsmot og er en problemløser
 • Du oppsøker muligheter for å lære mer, med mål om å utvikle deg faglig og personlig
 • Du blir engasjert av teamarbeid og tar også ansvar for å løse individuelle oppgaver
 • Du verdsetter å bygge relasjoner

 

Vi tilbyr

 • Fast ansettelse etter endt trainee program
 • Mulighet for rotasjoner på ulike arbeidssteder i Norge
 • Bidra til utvikling av det fremtidige kraftsystemet og klimamålet, samt jobbe med arbeidsoppgaver knyttet til Norges viktigste infrastruktur
 • Oppfølgning med fokus på dine utviklingsmuligheter
 • Dyktige kollegaer i et godt arbeidsmiljø
 • Et bredt tilbud innen idrett og sosiale arrangementer med egen gruppe “Ung i Statnett”

 

Mange av våre traineer trives så godt at de blir værende og har bikket 10-årsjubleum i Statnett. Er du nysgjerrig og interessert i å lære, samt at du vil du jobbe med Norges viktigste infrastruktur? Da bør du søke stillingen som trainee hos oss!

Send CV og karakterutskrift senest 29. oktober 2023.

Oppstart vil være 2. september 2024.

Om arbeidsgiveren

Vårt oppdrag er å sikre strømforsyningen i Norge døgnet rundt hele året. Det gjør vi ved å utvikle og drifte strømnettet slik at det møter alle krav fra samfunnet rundt oss. Vi leverer et robust og effektivt strømnett som er avgjørende for at vi når Norges klimamål, og bærekraftig verdiskapning for våre kunder og samfunnet.

Visjonen vår:

Statnett er sentral i den grønne omstillingen i dag og for kommende generasjoner. Sikker og robust strømforsyning skaper grobunn for gode liv og bærekraftig verdiskaping

Våre verdier skal være rettesnor for våre handlinger, hvordan vi samarbeider og våre valg

 • Vi leverer effektivt på prioriterte oppgaver, med riktig tempo og kvalitet, og hele veien ut
 • Vi har mot til å prioritere og forenkle, til å gi tillit og til å tenke nytt
 • Vi gjør det sammen for effektiv samhandling, for å bygge relasjoner og deler

 

Hvorfor skal du velge å jobbe i Statnett?

 • Vi setter helse, miljø og sikkerhet foran alt
 • Vi forvalter landets viktigste infrastruktur
 • Vi er opptatt av å skape interne karriereveier og utvikle våre medarbeidere
 • Vi legger til rette for god balanse mellom jobb og fritid

Vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke,
uavhengig av kjønn, kulturell bakgrunn, hull i CV-en eller funksjonsevne.

 

Krav til søknaden din

Vi behandler kun søknader som registreres elektronisk med relevante vedlegg. Statnett forvalter kritisk infrastruktur og følger retningslinjer og lovpålagte sikkerhetskrav fra norske myndigheter i våre ansettelsesprosesser. Vi foretar bakgrunnssjekk med hjemmel i energiloven og følger sikkerhetskrav fra norske myndigheter ved ansettelse. Dersom stillingen krever sikkerhetsklarering etter sikkerhetsloven, må du være villig til å oppgi relevante opplysninger.

 

SØK HER!