ABB – Summer Intern – 2024

hero2mirror_searchresults_2020_global_internal

Summer Internship 2024

 

Ta ditt neste karrieresteg i ABB ved å bli en del av det globale teamet som bidrar til
samfunnsmessige og industrielle endinger mot en mer produktiv og bærekraftig fremtid
I ABB har vi en klar målsetning om å være ledende innen alle aspekter av begrepene mangfold og
inkludering som blant annet omfatter kjønn, legning, etnisitet og alder. Sammen har vi kommet
godt i gang på en reise hvor vi ønsker at hver og en av oss tar imot og bidrar til mangfold og
ulikhet

Bli med ABB og jobb i et team som er dedikert til å skape en fremtid hvor innovative,
digitale teknologier gir bedre tilgang til renere energi.
ABB er et ledende globalt teknologiselskap som deltar aktivt i omstillingen av samfunnet
og industrien for å oppnå en mer produktiv og bærekraftig fremtid. Gjennom
banebrytende ingeniørkunst, der programvare koples sammen med produkter innen
elektrifisering, robotisering, automatisering, motorer og omformere, skaper ABB
løsninger som løfter teknologiens muligheter til nye høyder. ABBs fremgang bygger på
mer enn 130 års teknologisk lederskap og drives fremover av rundt 110
000 talentfulle medarbeidere i over 100 land.
Synes du teknologi og energi er spennende, og er motivert for å bruke dine egenskaper
og ferdigheter til å fremme den fjerde industrielle revolusjon gjennom å skape en
bærekraftig fremtid? Liker du tanken på å ta del i vårt globale nettverk hvor du kan
samarbeide og være del av våre ledende fagmiljøer og team? Ja, da vil vi svært gjerne
høre fra deg.

 

ER DU ET AV VÅRE SOMMERTALENTER I 2023?

 

Som intern hos oss får du tildelt et prosjekt som strekker seg over en periode på 6-10
uker. I løpet av denne tiden får du muligheten til å bli kjent med ABB, utfordre deg selv,
bygge nettverk, tilegne deg relevant arbeidserfaring og være med på mye gøy. Du vil
være lokalisert på et av våre kontorer, det være seg i Oslo, Bryne, Stord, Stavanger
eller Bergen.
Personlig vekst og utvikling er like viktig for oss som for deg. Du vil bli en del av en
uformell kultur der det å levere kvalitet er satt øverst. Hos oss får du kollegaer som er
engasjerte og som etterlever våre verdier i det daglige. Vi har fleksibel arbeidstid, og
tilrettelegger for hjemmekontor.
Hos oss vil vi få muligheten til å:
• Få utfordre deg selv innen noen av våre spennende prosjekter
• Lære av de beste innen sine fagområder
• Få jobbe i et positivt og inkluderende arbeidsmiljø
• Få god oppfølging gjennom sommeren
• Mentorordning

 

Din bakgrunn

 

 Er student på høyere utdanning på Høyskole/Universitet innen relevante fagområder
som teknologi, kommunikasjon, markedsføring eller forretningsutvikling
 Synes teknologi og energi er spennende
 Er løsningsorientert, engasjert, positiv og motivert
 Er god til å kommunisere og liker å jobbe i team
 Kan kommunisere godt både muntlig og skriftlig på norsk og engelsk
Mer om oss
I ABB har vi en klar målsetning om å være ledende innen alle aspekter av begrepene mangfold og
inkludering som blant annet omfatter kjønn, legning, etnisitet og alder. Sammen har vi kommet godt i
gang på en reise hvor vi ønsker at hver og en av oss tar imot og bidrar til mangfold og ulikhet.
Praktisk informasjon:
Søknad og CV sendes via ABBs Jobbportal, enten på norsk eller engelsk.
Søknadsfristen er 22.10.2023. Vennligst merk søknaden med hvilken lokasjon som er aktuell for deg. Vi
vil nøye vurdere hver enkelt søknad, som betyr at det kan gå noe tid før vi kan komme tilbake med
konkret informasjon om du er med videre i prosessen.
Internship hos ABB er selvfølgelig lønnet.
Dersom du har spørsmål kan du kontakte oss på recruitment@no.abb.com.
Vi ser frem til å motta din søknad (vedleggene ønskes fortrinnsvis på engelsk).
Om du ønsker å vite mer om ABB kan du ta en titt på vår hjemmeside www.abb.no

Søknadsfrist: 22. Oktober

SØK NÅ