AFRY – Sommerjobb – 2024

Sommerjobb

Jobbeskrivelse

Energisektoren endres raskt – både i Norge og globalt. Nye industrier og samfunnsområder skal elektrifiseres, og vi skal utvikle fornybar kraft- og hydrogenproduksjon, kraftnett og fleksible løsninger i stort tempo. Det sk.al bli mer av alt, raskere. Dette gir utfordringer, men også enorme muligheter for både nye og etablerte aktører. AFRY Management Consulting er en ledende rådgiver for industri og myndigheter innenfor energisektoren verden over, og tilbyr spennende oppgaver og utviklingsmuligheter i et dynamisk, internasjonalt miljø.

Har du lyst å være med å forme framtidens energisystem? Vi søker sommerstudenter til vårt kontor i Oslo for sommeren 2024 i perioden juni til august (6 ukers varighet, fleksibel oppstartsdato).

Tre gode grunner til å søke sommerjobb i AFRY

  • Du får jobbe med dagsaktuelle prosjekter og mulighet til å lære av de beste i bransjen.
  • Du får tett oppfølging i et mangfoldig og dynamisk miljø.
  • Du får gode arbeidsvilkår: Kontor midt i sentrum av Oslo med utstrakt bruk av digitale samarbeidsplattformer som gir fleksibilitet for hvordan jobben utføres.

For dyktige sommerstudenter er muligheten stor for å få tilbud om deltidsansettelse etter sommeren og veiledning av masteroppgave.

Hvem er du?

Du har en genuin interesse for bærekraftig energi, og er nysgjerrig på hvordan nye tekniske løsninger, myndigheter, bedrifter og forbrukere former fremtidens energisystem. Du går 4.årstrinn med spesialisering innen økonomiske eller tekniske fag, og ønsker utvikle din kompetanse innenfor energimarked, verdsetting av virksomheter, strategi- og/eller beslutningsstøtte innenfor fornybar energi.

De fleste av våre prosjekter inneholder elementer av kvantitativ og kvalitativ analyse, så at du har et klart hode og gode analytiske evner er viktig for å trives. Vi jobber ofte i team og med kunder på tvers av landegrenser, så du må kunne kommunisere godt på norsk og engelsk – skriftlig og muntlig. Det er også en fordel at du trives med å jobbe i team, er sosial og engasjert.

Høres dette interessant ut?

Da vil vi gjerne høre fra deg! Søk ved å legge inn søknadsbrev der du forteller hvorfor du er interessert i stillingen, og hva du mener du kan tilføre oss, samt CV og karakterutskrift/vitnemål. Søknadsfrist: 5. november 2023.

Vil du vite mer er du velkommen til å ta kontakt med Sander Holt Günther (+47 957 70782) eller Fredrik Pettersen (+47 473 37487).

Hvem er vi?

AFRY Management Consulting har oppdrag knyttet til hele verdikjeden innenfor bærekraftig energi, basert på grundig fagekspertise, omfattende bransjeerfaring og detaljert markedsinnsikt. Vi er en ledende leverandør av konsulenttjenester til nordiske og europeiske energi- og nettselskaper, kraftkrevende industri, finansinstitusjoner og myndigheter. I Norge leverer vi langsiktige analyser av det nordiske kraftmarkedet, vi utfører evalueringer av energi- og klimapolitiske virkemidler, og lager underlag for strategiske beslutninger, inkludert verdsetting og due diligence.

Søknadsfrist: 5. November 2023

SØK HER!