EnergiKontakten – Koordinator – 2023

NTNU Hjemmeside

EnergiKontakten søker koordinator – deltid i Trondheim

EnergiKontakten er et av NTNU’s samarbeidsforum mellom fagmiljø, næringsliv og studenter. Den daglige
driften av EnergiKontaktens virksomhet besørges for tiden av to studentkoordinatorer sammen med
prosjektleder hos NTNU. Den ene koordinatorstillingen er nå ledig, og vi søker en engasjert student fra et av
studieprogrammene under til å ivareta følgende oppgaver:

• I tett og god dialog med styret vil du representere EnergiKontakten utad i nettverket som
medlemsbedriftene representerer
• Ivareta interessene til de involverte studieprogrammene som EnergiKontakten omfatter
• Være bindeledd mellom styret, instituttene, studentene og næringslivet. Dette inkluderer å
følge opp henvendelser fra EnergiKontaktens mange medlemsbedrifter og dermed være en
døråpner for medlemmene mot fagmiljøene på NTNU og mot studentene
• Verving av nye medlemsbedrifter
• Forberedelse og innkalling til styremøter og ha ansvar for at styrets beslutninger iverksettes
• Ivareta økonomifunksjon, herunder budsjett og regnskap i tillegg til mottak av søknader fra
linjeforeninger om støtte

Ønsket kompetanse:

• Student i 2. eller høyere årskurs fra involverte studieprogram
• Noe kjennskap til norsk næringsliv
• Gode formuleringsevner på norsk
• Erfaring fra styrearbeid i linjeforening
• Noe kjennskap til regnskap og budsjettering
• Erfaring med arrangement og møteavvikling

Ønskede personlige egenskaper:

• Strukturert og en god organisator
• Kontaktskapende
• Kreativ og engasjert
• Gjennomføringsevne

Denne rollen gir gode muligheter for å skape seg nettverk i bransjen og vil gi ledererfaring. Stillingen
rapporterer til EnergiKontaktens styre ved styreleder og prosjektleder ved NTNU. Ansettelse blir ved NTNU
og lønn vil være i området 165,- til 183,- kr pr time, avhengig av kvalifikasjoner.
Stillingsandelen inntil 300t/år. Avlønning skjer basert på timelister.
Om EnergiKontakten:
EnergiKontakten er en av NTNU’s næringslivsringer og et samarbeidsforum mellom norsk næringsliv,
fagmiljøene ved Institutt for energi- og prosessteknikk og Institutt for elkraftteknikk ved NTNU og

2 av 2

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

studenter ved følgende studieprogram: MSc energi og miljø, MSc electric power engineering, BSc fornybar
energi, BSc elektroingeniør (elkraft og bærekraftig energi), BSc elektrifisering og digitalisering og BSc
maskin (VVS).
EnergiKontakten har et styre bestående av representanter fra medlemsbedriftene og -organisasjonene
samt studenter og ansatte ved NTNU. Visjonen til EnergiKontakten er Samarbeid om kompetanse for
fremtidens energiløsninger bl.a. gjennom å være en synlig og attraktiv arena for de tre involverte partene.
Se www.ntnu.no/energikontakten for mer informasjon.
Oppstart er ønsket fra studiestart i januar 2023 for engasjement for 1 år av gangen, med mulighet for
utvidelse. Arbeidssted vil være i Trondheim.
Legg ved CV, foreløpig karakterutskrift og søknad hvor du beskriver deg selv og hvorfor du ønsker denne
muligheten. Det er fint om du oppgir perioder før jul du er tilgjengelig for et intervju på Gløshaugen.
Søknad snarest, og senest innen 25. november 2022.
Søknad sendes til: koharu.okuya@ntnu.no
Hvis du har spørsmål om stillingen, kan du ta kontakt med:
Ola Furuhaug ola.furuhaug@ntnu.no

Søknadsfrist: 25. November. 2022