Trøndelag Fylkeskommune – Konsulent – 2023

Miljørådgiver offentlig anskaffelser

Er du opptatt av det grønne skiftet og offentlig anskaffelser? Vil du ta en viktig rolle i arbeidet for grønn omstilling og bærekraftig vekst i Trøndelag? Vi søker etter en rådgiver/konsulent som skal jobbe med miljø, klima og bærekraft i anskaffelser hos Trøndelag fylkeskommune i en prosjektstilling over 2 år.

Arbeidsoppgaver

Som rådgiver/spesialkonsulent vil du jobbe med krav og kriterier i tett samarbeid med rådgiverne ved seksjon jus og anskaffelser.  Trøndelag fylkeskommune har etablert et tverrfaglig pådriverteam som skal bidra til å realisere anskaffelsesstrategiens målsettinger rundt det å oppnå innovasjon gjennom anskaffelser. Teamet vil være en sentral ressurs og samarbeidspart.

Du vil:
– Være med på å realisere fylkeskommunens handlingsplan og innkjøpsstrategi
– Bistå med utvikling av tilpassede miljøkrav og -kriterier i anskaffelser
– Delta og gi råd i anskaffelser
– Bidra til utvikling av metoder og/eller verktøy for gjennomføring av klima- og miljøvennlige konkurranser.
– Gjennomføre dialogmøter med markedet
– Formidling og erfaringsutveksling internt og eksternt
– Bistå med evaluering av krav og kriterier knyttet til klima, miljø og bærekraft i fylkeskommunens anskaffelser.
– Miljøoppfølging av leverandører og måling av effekt.
– Bidra til kompetansebygging i kommunene og næringslivet og utarbeide en veileder for klimakrav.
– Noe reiseaktivitet må regnes med

Kvalifikasjoner

– Relevant høyskole/universitetsutdanning (bachelor eller master i klima- og miljø, økonomi eller andre relevante områder)
– Erfaring med eller kunnskap om offentlig anskaffelser
– Kunnskap om miljøkrav i offentlig anskaffelser
– Erfaring fra å jobbe med tverrfaglige prosesser i store organisasjoner
– Interesse for og innsikt i innovative anskaffelsespraksis
– Ønskelig med kunnskap om bygg og anlegg i vegsektoren

Personlige egenskaper

– Ha god evne til å bygge relasjoner, kommunisere og samarbeide med andre
– Ha en god muntlig og skriftlig formidlingsevne
– Være fremoverlent og ha god gjennomføringsevne
– Kunne jobbe strukturert, analytisk og selvstendig
– Er samfunnsinteressert og er aktivt oppsøkende om forhold som angår fylkeskommunen

Vi tilbyr
Utfordrende, allsidige, og utviklende arbeidsoppgaver i et godt og tverrfaglig arbeidsmiljø. Arbeidssted er Trondheim eller Steinkjer, men det må påregnes noe reising. Lønn etter avtal. Gode pensjons- og forsikringsordninger.

Eivin Brøndbo
Seniorrådgiver Innkjøp
 +4747473734
 eivbr@trondelagfylke.no
Ellinor Nossum
Seksjonsleder Jus og Anskaffelser
 +4799274661
 ellno@trondelagfylke.no

Vår visjon er «Vi skaper historie».

Vi lever etter verdiene Åpen og nysgjerrig i holdning og Modig og ansvarlig i handling.

Vi leverer tjenester som er viktig for folks hverdag. De største ansvarsområdene våre er utdanning, tannhelse og samferdsel. Vi er en stor samfunnsutvikler innen kultur, folkehelse, plan- og næringsutvikling. Trøndelag fylkeskommune er en av landets største veieiere.

Søknadsfrist: 09. Desember. 2022

SØK NÅ