Statnett – Sommerprosjektet KUBE – 2022

Sommerprosjektet KUBE | Statnett

Sommerprosjektet KUBE

Hver sommer arrangerer Statnett et tverrfaglig prosjekt kalt KUBE, hvor seks studenter får mulighet til å jobbe med en av Statnetts fremtidige utfordringer. Nå kan du søke om å bli med i KUBE 2022! Søknadsfrist: 30. januar. 

Vi søker nå seks studenter til å hjelpe Statnett med å håndtere overgangen til fremtidens nullutslippssamfunn. I år er konseptet «Storytelling med data». Sammen med teamet skal du lage en interaktiv løsning som visualiserer informasjon som er nyttig for fremtidige investeringer i strømnettet. Gjennom sommeren vil du lære mer om IT-utvikling, interaksjonsdesign, økonomiske analyser, data- og prosjektanalyse, kartlegging av brukerbehov og elkraft.

Studentene i KUBE-prosjektet jobber sammen med bratt læringskurve, effektivt lagarbeid og en spennende mulighet til å prøve ut teoretiske studier i praksis. Resultatet av prosjektet presenteres for Statnetts konsernledelse og medarbeidere. Prosjektet går over åtte uker med oppstart i juni.

Problemstillinger fra tidligere KUBE-prosjekt:

  • Hva vil innføringen av et felles, grønt sertifikatmarked med Sverige bety for Statnetts virksomhet?
  • Hvordan kan Statnett bruke maskinlæring til å effektivisere anleggsforvaltning og drift av kraftsystemet?
  • Hvordan kan lokal fleksibilitet verifiseres, slik at Statnett kan benytte den til balansering av fremtidens kraftsystem?

 

SØK HER