Elvia – Sommerprosjekt – 2022

Elvia AS, Hamar - 1881.no

Sted: Oslo

Stillinger: 4

Vil du være med på den største omveltningen i energibransjen siden vi gikk fra gass til strøm tidlig på 1900-tallet?  

Elvia søker engasjerte og nysgjerrige studenter til vårt sommerprosjekt sommeren 2022! Hos oss får du muligheten til å ta del i en veldig spennende utviklingsfase, der vi er midt i den største fusjonen noensinne blant nettselskaper i Norge. Elvia er ansvarlig for å sikre at nesten to millioner mennesker har strøm. Vår leveranse er helt avgjørende for samfunnet; alt fra at mobilen skal lades, til å levere strøm til samfunnskritiske institusjoner.

Sommerprosjektet organiseres i avdeling Endringsprosjekter. Vi har ansvar for utviklings- og endringsprosjekter i grensesnittet mellom prosess, organisasjon og IT. Du vil bli en del av vår avdeling, jobbe tett med oss samtidig som du vil få delta i ett eller flere spennende, pågående prosjekter. Du vil, sammen med et team på totalt fire studenter, få stor frihet og ansvar i å forme prosjektene dere jobber med og i. Teamet vil settes sammen med kompletterende kompetanse og området dere vil jobbe innen, vil bære preg av å trenge en god bredde i kunnskap, erfaring og tilnærming. Casene/prosjektene vil omhandle kunder, teknologi og prosess, og det vil legges vekt på at det skal være caser hvor dere på en kort og intensiv sommer kan levere et godt og verdifullt bidrag i vårt utviklingsarbeid som selskap.

Dette er en mulighet til å få relevant arbeidserfaring, et godt innblikk i hvordan Norges desidert største nettselskap fungerer, og hvilken bredde vi har i oppgaver og områder. Vi er interessert i å velge kandidater som også på sikt kan være aktuelle søkere til fast stilling til vårt prosjektteam eller andre deler av virksomheten. Arbeidsperioden vil være fra medio juni til medio august med noen ukers sommerferie i juli etter ønske og behov. Nøyaktige datoer vil vi avtale med kandidatene ved ansettelse.

Er du interessert? Send oss en søknad (på norsk) der du begrunner hvorfor nettopp du er den kandidaten vi bør velge.

Husk å legge ved CV, vitnemål og relevante attester.

 

Kvalifikasjoner

Er godt ut i studiene, og nysgjerrig på muligheter i næringslivet

Studerer fagretninger som industriell økonomi, ingeniørfag, IT, design, markedsføring eller samfunnsvitenskap

 

Personlige egenskaper

Nysgjerrig: du vil vite hvorfor ting er som de er

Empatisk: du vil forstå mennesker og hvorfor de gjør som de gjør

Analytisk: du liker å bryne deg på komplekse problemstillinger for å forså sammenhenger

Åpen: du liker å dele og være en del av et team

Modig: du tør å utfordre det etablerte og eksperimentere deg frem til løsninger

 

Vi tilbyr

Relevant arbeidserfaring i Norges største nettselskap

Gode fagmiljøer med mulighet til å lære av de beste

Mulighet til å jobbe med aktuelle problemstillinger og ny teknologi

SØK HER