GK – Klimagassregnskap og miljødeklarasjon – Hvordan bli et klimaforbilde?

Klimagassregnskap og miljødeklarasjon – Hvordan bli et klimaforbilde​?

Oppgaven er tenkt løst av en masterstudent fra studie Energi og Miljø i bygg ved OsloMet eller Energi og Miljø ved NTNU.

Klimagassutslipp fra tekniske installasjoner er i liten grad dokumentert, men den dokumentasjonen vi har tyder på utslippene utgjør en betydelig andel av byggenes totale utslipp. Målsettingen med denne oppgaven er å kartlegge omfang av klimagassutslipp fra tekniske installasjoner og vurdere innføring av miljødeklarasjon (EPD) som virkemiddel for å redusere klimagassutslippene og forbedre miljøegenskapene. Oppgaven skal besvare: Hvordan kan innføring av miljødeklarasjon redusere klimagassutslipp og bedre miljøegenskapene til tekniske installasjoner i bygg? Oppgaven gjøres i samarbed med FME ZEN og EPD Norge.

Kontaktperson/intern veileder i GK er Mads Mysen, e-post: mads.mysen@gk.no
Mads er også professor på OsloMet

De som har interesse kan sende:
1. CV og foreløpige karakterer
2. Søknad som inneholder:
– motivasjon for oppgaven
– hvordan du/dere tenker at oppgaven skal løses
– tidsplan for oppgaven

Søknad eller spørsmål kan sendes til hr-hms@gk.no

Søknadsfrist: Fortløpende

Aktuelle linjer: Alle