GK – Hvordan kan vi forlenge levetid og øke kvaliteten av elektrisk utstyr i en el-installasjon for å bli et mer bærekraftig og miljøvennlig anlegg?

Hvordan kan vi forlenge levetid og øke kvaliteten av elektrisk utstyr i en el-installasjon for å bli et mer bærekraftig og miljøvennlig anlegg?

Oppgaven er tenkt løst av en masterstudent ved Energi og Miljø, spesialisering innen energi og miljøanalyse ved NTNU i Trondheim.

Levetid (*), miljø og kvalitet til elektriske komponenter for bruk i el-installasjonen i et bygg er ikke godt nok dokumentert fra produsenten og fra byggets krav/behov. Formålet er å sikre gode miljøfremmede valg i el-leveranser hvor det settes søkelys på bærekraft, sirkulær økonomi og lave driftskostnader. Her ønsker vi også at studenten fremviser en måte/metode/skille/sammenligning for riktig valg av komponentutstyr og installasjonsmetode som påvirker levetiden. Mulige problemstillinger kan være at ulik elektronikk med samme funksjon ha ulike kvalitetsforskjeller og mer utsatt for miljøpåvirkning (temperatur, fukt osv.) slik at levetiden ofte er/blir svært ulik. Det er ønskelig at studenten ser dette opp imot enkelte utvalgte utfordringer/krav innen NEK 400 og NEK 700, og forventningene i ulike miljøprogram (BREEAM osv.), sirkulær økonomi, CO2 (DELC), garantiordninger, retur og avfallsordninger ift. livsløpsanalyser for tekniske komponenter.

*ulike levetidsdefinisjoner: Teknisk-, funksjonell-, økonomisk og estetisk levetid. (m fl)

Kontaktperson/intern veileder i GK er Tor-Kenneth Skjønneborg

e-post: tor-kenneth.skjonneborg@gk.no

De som har interesse kan sende:
1. CV og foreløpige karakterer
2. Søknad som inneholder:
– motivasjon for oppgaven
– hvordan du/dere tenker at oppgaven skal løses
– tidsplan for oppgaven

Søknad eller spørsmål kan sendes til hr-hms@gk.no

Søknadsfrist: Fortløpende

Aktuelle linjer: Energiplanlegging og miljøanalyse