GK – Hvordan skal vi gjenbruke energi fra IT-Kjøling?

Hvordan skal vi gjenbruke energi fra IT-Kjøling?

Oppgaven er tenkt løst av en masterstudent ved Energi og Miljø, spesialisering innen Energi- og Prosessteknikk ved NTNU i Trondheim.

Vi ser et potensial for gjenbruk av varmeenergien fra IT-kjøling, for eksempel der større datahaller med IT-kjøling ligger nær annen bebyggelse, næringsvirksomhet osv.. Oppgaven kan vurdere:

  • ulike tilnærminger for best mulig utnyttelse av energi
  • Ulike tekniske løsninger, fordeler og ulemper
  • Økonomiske modeller for å vurdere om dette vil være lønnsomme investeringer.

Kontaktperson/intern veileder i GK er Frode Børresen frode.borresen@gk.no
Veileder fra NTNU er Trygve Magne Eikevik

De som har interesse kan sende:
1. CV og foreløpige karakterer
2. Søknad som inneholder:
– motivasjon for oppgaven
– hvordan du/dere tenker at oppgaven skal løses
– tidsplan for oppgaven

Søknad eller spørsmål kan sendes til hr-hms@gk.no

Søknadsfrist: Fortløpende

Aktuelle linjer: Energi- og prosessteknikk