ÅF Advansia: Sommerjobb for energi- og miljøstudenter

ÅF Advansia er ledende i Norge innen prosjekt- og byggeledelse av store, komplekse landbaserte bygg- og anleggsprosjekter. Vi er i dag ca. 330 ansatte, de fleste med master-/bachelorgrad innen bygg-/tekniske fag. Våre medarbeidere jobber i team som representanter for byggherrer/prosjekteiere i roller som prosjektledere og byggeledere. Vi har gjennom mange år videreutviklet vårt kvalitetssystem med utgangspunkt i praktisk erfaring fra prosjektene, og er sertifisert iht. ISO 9001, ISO 14001 og OHSAS 18001. Bærekraft, miljø og sikkerhet blir høyt prioritert. Vår siste medarbeiderundersøkelse bekrefter at du vil få høyt motiverte kolleger som opplever at de får brukt sin kompetanse og som ser at de får gode muligheter for videreutvikling i et positivt og faglig sterkt arbeidsmiljø.

ÅF Advansia tilbyr energisparekontrakter (EPC) til byggherrer slik at de kan redusere sine energikostnader i eksisterende bygningsmasse. Energisparekontrakter er i dag flittig brukt av mange kommuner og vi har inngått avtaler med flere av disse om gjennomføring av energibesparende tiltak. I forbindelse med dette skal byggene også energimerkes.

Arbeidet går ut på å registrere byggene i energimerkeportalen. Det meste av data er allerede samlet inn, som areal og vinduer o.l., men databasen er ikke helt oppdatert. Det må også tas hensyn til tiltakene som ÅF Advansia gjennomfører i dag og rehabiliteringer som har blitt gjennomført tidligere. Du kan lese mer om energimerking på energimerking.no.

Vi ønsker å tilby denne muligheten for sommerjobb til deg som er student innenfor energi- og miljøfag. Det er viktig at du liker å jobbe systematisk, er nøyaktig og analytisk anlagt. I ÅF ønsker vi å være modige, dedikerte lagspillere, verdier som du også bør kjenne deg igjen i. Vi har også en tanke om at denne sommerjobben kan være starten på noe som kan ende i fast jobb hos oss på et senere tidspunkt.

Det er ønskelig med oppstart i midten av juni og vi ser for oss at jobben vil ta fra 4-6 uker. Arbeidsted vil være i våre lokaler på Lysaker i Oslo. Full opplæring vil selvsagt bli gitt. Dersom dette er av interesse for deg, send oss en CV med søknadsbrev hvor du forteller om din motivasjon for å søke og gjerne også om hvorfor du har valgt å studere energi – og miljøfag.

ÅF er et ingeniør- og konsulentselskap med oppdrag innen energi, industri og infrastruktur. Vi har siden 1895 bidratt til våre kunders utvikling og fremgang. Gjennom å kombinere ulike teknologiområder og kompetanser skaper vi lønnsomme, innovative og bærekraftige løsninger for en bedre fremtid. Vår base er i Europa men vår virksomhet og våre kunder finnes i hele verden.

ÅF Making Future.

Søk her!

Kontaktpersoner:

Hilde Bohinen

Rekrutteringsansvarlig

97719457

hilde.bohinen@afconsult.com