Søknad til Blomsterpotten, Revykom

Forklaring:

Forklaring-Søknad-Blomsterpotten

Hva det er søkt om:

Stagepiano av typen Nord Stage 3 88 tangenter 32 349,- (4sound Trondheim)

Hva det skal gå til:

Pianoet skal gå til årets revy, samtidig som det kan brukes fremtidiger revyer og andre musikale innspill/arrangementer EMIL skulle ha.

Brudd på vedtekter:

  • Søknaden ble ikke sendt inn 4 uker før midlene skulle vært utbetalt. Se §11.1 i Blomsterpottens retningslinjer.
  • Søker har lagt ut for pianoet før utbetaling av midler fra Blomsterpotten. Se § 8.2  i Blomsterpottens retningslinjer.

Blomsterpottens retningslinjer:  https://emilweb.no/vedtekter-for-blomsterpotten/

 

Har du kommentarer til søknaden, vennligst send til styret@emilweb.no, dette vil være anonymt.

Søknad Blomsterpotten nordstage signert