Sintef Sommerjobber

 

Hos SINTEF Energi kan du få prøve deg som forsker for en sommer.

Våre jobber passer for deg som er studerer i 2., 3., eller 4.-klasse innen en lang rekke temaer innen naturvitenskap og teknologi.

Vi har plukket ut 6 av 24 sommerjobber for de som vil jobbe med digitalisering av energisystemet.

Se komplett liste: www.sintef.no/energisommerjobb

  • Sommerjobbene består i å gjennomføre konkrete forskningsoppgaver som er integrert i våre prosjekter med løpende oppfølging fra erfarne SINTEF-forskere.
  • Sommeren avsluttes med felles presentasjon og konferanse .
  • Det er mulig å gjennomføre prosjekt- og masteroppgave, i forlengelsen av sommerjobben (
  • gjelder de jobbene hvor dette er presisert).
  • Sommerforskerne må beherske norsk og engelsk både muntlig og skriftlig.