COWI Try Sommerprogrammer

DESIGN FREMTIDEN MED COWI I SOMMER

COWI TRY ER SOMMERJOBBPROGRAMMET VÅRT FOR STUDENTER INNENFOR INGENIØR-, BYUTVIKLINGS- OG PLANLEGGINGSFAG I NORGE OG DANMARK.

COWI Try gir samfunnets klokeste hoder en unik mulighet til å teste arbeidshverdagen i et ledende internasjonalt rådgiverfirma. Vi jobber målrettet for å gi deg en mulighet som kickstarter karrieren din!

Gjennom sommeren vil du få verdifull praktisk erfaring i våre spennende prosjekter. Du vil også være del av et internasjonalt innovasjonsteam der du får mulighet til å styrke samarbeidsegenskapene dine – og styrke oss i måten vi arbeider med bærekraftig byutvikling. For å sikre at din personlige og profesjonelle utvikling blir maksimert, får du også tildelt en personlig mentor som vil hjelpe og guide deg gjennom sommeren.

Her er COWI Try-stillingene for 2019:

FAKTA OM COW TRY

  • COWI Try er sommerjobbprogrammet vårt for studenter. I Norge går programmet fra juni til medio august.
  • Programmet er betalt.
  • Programmet innledes med en kick-off hvor du får møte representanter fra COWIs toppledelse, fageksperter, teammedlemmene dine samt de andre COWI Try-deltakerne.
  • Du får tildelt en mentor som skal bistå deg i oppgaver og besvare spørsmålene dine.
  • COWI Try er en solid inngangsport for en fremtidig karriere i COWI.

INNOVASJONSPROSJEKTET I COWI TRY

Når du ikke høster praktisk erfaring fra noen av våre pågående prosjekter, vil du delta i COWI Try’s globale innovasjonsteam. Sammen med innovasjonsteamet vil du jobbe tverrfaglig og på tvers av landegrenser for å utvikle nye løsninger for noen av våre prestisjeprosjekter.

I 2018 utviklet COWI Try-studentene våre innovative løsninger og konsepter for Sollihøgda Plussby – et prosjekt med visjoner om å bli Europas første plussby. Lær mer om fjorårets studenters tanker i blogginnleggene nedenfor.

“COWI Try gir oss en unik mulighet til å ta del i verdens fremste kompetanseområder innen smart og grønn teknologi. Som mastergrad-student i Energi og Miljø i bygg på OsloMet har jeg fått en god innsikt i hva som er innovativt innenfor min retning. Men, det aller beste med COWI Try er at jeg også lærer hvor de andre fagområdene peiler seg mot i fremtiden”

Oda Kristine Grifftun 25, Oslo Studerer energi og miljø i bygg på OsloMet

COWI AS
Karvesvingen 2
0579 Oslo
Norge

E-post: firmapost@cowi.no
Tlf.: +47 21497688
Organisasjonsnummer:
979 364 857

POWERING YOUR 360° SOLUTIONS

COWI is a leading consulting group that creates value for customers, people and society through our unique 360° approach. Based on our world-class competencies within engineering, economics and environmental science, we tackle challenges from many vantage points to create coherent solutions for our customers – and thereby sustainable and coherent societies in the world.