Statnett Sommerjobb om forbrukerfleksibilitet

Spennende analyseoppgaver for å finne alternativer til nettinvesteringer

Sommerjobb Energi og miljø, økonomi, elkraft, statistikk

Statnett eier og drifter det sentrale kraftsystemet og bidrar til å binde Norge sammen. Hver sommer tilbyr vi sommerjobber til studenter og unge. En sommerjobb hos oss gir en unik erfaring og innsikt i det norske kraftsystemet, og kan være en fin inngangsportal for videre karriere hos oss.

Vi ser etter studenter med ulik studiebakgrunn. Men like viktig som hva du er, er hvem du er. Vi ser etter utviklingsorienterte studenter med engasjement og motivasjon. Dessuten er det viktig for oss at du kan identifisere seg med våre verdier; felleskap, respekt og langsiktighet.

Stillingen har organisatorisk tilhørighet i FoU i divisjon Teknologi og utvikling.

​Forskning og utvikling spiller en avgjørende rolle for å oppfylle Statnetts strategi om å styrke strømnettet på en miljø- og naturvennlig måte, gjøre ting smartere, redusere kostnader og øke sikkerheten for våre ansatte. Du finner mer informasjon om Statnett FoU på http://www.statnett.no/Samfunnsoppdrag/Forskning-og-utvikling/

Vi søker:

Deg som har gjennomført minimum 3 år av ditt ingeniør-/sivilingeniørstudie, med spesialisering innen et av følgende områder:

 • Energi og miljø
 • Økonomi
 • Elkraft
 • Statistikk

Arbeidsoppgaver:

 • ​Innsamling av forbruksdata og lignende for å undersøke tilgjengelig forbruksfleksibilitet i forskjellige områder
 • Gjennomføring av litteraturstudie om erfaringer fra andre land med alternativer til nettinvestering
 • Utførelse av statistisk analyse av prisfølsomhet og virkning av medier på strømforbruket
 • Utarbeiding av oversikt over tilgjengelige fleksibilitetspotensialer
 • Arbeidsoppgavene og tidsrommet for gjennomføring av oppgavene kan tilpasses din bakgrunn og interessse

Egenskaper:

 • Interesse for kraftsystemet, forskning og utvikling
 • Analytisk sterk og grunnleggende statistisk kompetanse
 • Erfaring med programmeringsspråk R er en fordel, men ikke ett krav
 • Ønske om å gjennomføre prosjekt- eller masteroppgave i Statnett etter sommerjobben teller positivt
 • God fremstillingsevne, skriftlig og muntlig på engelsk og norsk

Vi søker kandidater som kan jobbe i perioden fra 15/6/2019 til 9/8/2019.

Vi søker kandidater som kan identifisere seg med våre verdier; felleskap, respekt og langsiktighet.

IKT-løsninger spiller en stadig større rolle i utviklingen av et mer effektivt, smartere og sikrere kraftsystem, og vi etterspør derfor digital kompetanse i alle våre stillinger.

For mer informasjon om stillingen, ta kontakt med Matthias Hofmann mobil tlf.nr. 45052053
For utfyllende informasjon om Statnett SF, se www.statnett.no.

Vi behandler kun søknader som registreres elektronisk med relevante vedlegg.

Statnett forvalter kritisk infrastruktur og følger retningslinjer og lovpålagte sikkerhetskrav fra norske myndigheter i våre ansettelsesprosesser.

Hvorfor velge å jobbe i Statnett:         

 • Vi setter helse, miljø og sikkerhet foran alt
 • Vi forvalter landets kanskje viktigste infrastruktur
 • Vi gjennomfører store utbyggingsprosjekter for 35-45 milliarder de neste fem år
 • Vi tilbyr utviklende og interessante arbeidsoppgaver med jobbmuligheter over hele landet
 • Vi har gode karrieremuligheter og utvikler ledere internt
 • Vi er en organisasjon preget av verdiene langsiktighet, fellesskap og respekt
 •  Vi har et bredt sosialt tilbud og gode ordninger for våre medarbeidere
Fylke:
Oslo
Jobbtype:
Engasjement
Heltid/Deltid:
Heltid
Arbeidstid:
Dag
Søknadsfrist:
01.03.2019
Tiltredelse:
15.06.2019
Arbeidssted:
Oslo
Kontaktpersoner:
Matthias Hofmann
mob: 45052053

Om Statnett

Statnett bygger, eier og driver det sentrale kraftnettet i Norge, i tillegg til kraftforbindelsene mellom Norge og andre land. Statnett gjennomfører nå en rekke store og spennende prosjekter i kraftsystemet og har behov for flere kompetente og motiverte medarbeidere. For å fremme mangfold og variasjon blant våre 1300 ansatte ønsker vi søkere uavhengig av deres etniske bakgrunn, kjønn eller alder. Årlige medarbeiderundersøkelser viser at Statnett, sammenliknet med både kraftbransjen og norske arbeidsplasser generelt, har et godt arbeidsmiljø og fornøyde medarbeidere.