Agder Energi – Sommerjobb

Agder Energi foredler og forvalter naturlig, fornybar energi. Konsernets virksomhet omfatter produksjon, distribusjon og salg av fornybar energi, samt energitilknyttede tjenester.

Vannkraft er en evigvarende naturressurs og er grunnlaget for at Agder Energi gjennom sin virksomhet skaper verdier for eiere, ansatte og samfunnet. Målt i vannkraftproduksjon er Agder Energi landets fjerde største energikonsern. Årlig produserer konsernets 49 hel- og deleide kraftverk rundt 8,8 TWh fornybar energi, som tilsvarer det årlige energibehovet til  rundt 400 000 boliger.

Agder Energi er en betydelig kompetansebedrift og arbeidsgiver. Konsernet har rundt 1300 ansatte og hovedkontoret er i Kristiansand.

 

Agder Energi ønsker at arbeidsstyrken i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i samfunnet og oppfordrer derfor alle kvalifiserte til å søke, uansett alder, kjønn, funksjonsevne eller etnisitet.

Les mer om Agder Energi på ae.no.

Agder Energi ønsker å bli utfordret av deg! Rask utvikling i teknologi, miljøutfordringer og samfunnets avhengighet av strøm skjerper kravene til aktørene i bransjen. Kraftsystemet har en nøkkelrolle i det grønne skiftet og er i ferd med å gjennomgå omfattende endringer. Vi ønsker å bli utfordret på hvordan vår bransje blir påvirket, hvilke mulighetene og utfordringene disse endringene skaper.

Vi vil utfordre et tverrfaglig team på fire studenter til å jobbe tett sammen om temaet: Muligheter i fremtidens kraftsystem. Internshipet vil gi deg innblikk i en av Norges mest innovative virksomheter og i løpet av seks uker får du mulighet til å jobbe med svært sentrale problemstillinger for kraftbransjen. For Agder Energi er det viktig å koble å koble ny kompetanse og nye tanker med vår erfaring for å utvikle innovative løsninger.

Internshipet har oppstart i uke 25 og har en varighet på 6 uker.

Tema: Muligheter i fremtidens kraftsystem:

Oppgaven deres handler om å utforske:

Hvordan vil energibransjen bli endret?
Hvor kan nye kontantstrømmer oppstå og hvor vil de eksisterende forsvinne i kraftsystemet?
Hvor kan de nye verdiene være, hvilke muligheter er interessante?
Hva bør man unngå å gjøre?

Kvalifikasjoner

 • Har fullført minimum 3 år høyere utdannelse sommeren 2018 og eller er i gang med en masterutdannelse.
 • Selv om gode karakterer ikke betyr alt, så ser vi etter deg som har over middels karaktersnitt
 • Har mye kunnskap om kraftsystemet
 • Har ingen kunnskap om kraftsystemet

Utdanningsretning

 • IT
 • Teknisk økonomisk
 • Administrasjon og ledelse
 • Samfunnsfag
 • Statsvitenskap
 • Teknologi
 • Annet

Utdanningsnivå

 • Høyskole / Universitet

Personlige egenskaper

 • Kreativ, nysgjerrig og initiativrik
 • Selvgående og høy arbeidskapasitet
 • Liker å tenke utenfor boksen, eller ikke vet hva boksen er
 • Ikke er redd for å stille verken gode eller dårlig spørsmål.
 • Er interessert i fremtidens energi- og teknologiløsninger
 • Har gode samarbeidsevner og ser verdien av å jobbe tverrfaglig
 • Leveransefokusert
 • Flink til å skape relasjoner
 • Annen utdannelse du mener er relevant for denne oppgaven

Språk

 • Norsk
 • Engelsk

Vi tilbyr

 • Bratt læringskurve
 • Tilgang på et av Norges sterkeste kompetansemiljø i energisektoren.
 • Presentasjon av sluttresultat for konsernledelsen.
 • Mulighet for å bygge nettverk hos en spennende arbeidsgiver.
 • Mulighet for fremtidig jobb
 • Flotte arbeidslokaler på Agder Energis hovedkontor i Kristiansand.
 • Konkurransedyktig lønn.

Søk her

Søknadsfrist: Snarest