SINTEF Energi – Sommerjobb

Som tidligere år gjennomfører SINTEF Energi også i 2018 et sommerjobbprosjekt der studenter fra NTNU og andre universitet oppfordres til å søke sommerjobb innenfor utvalgte tema som er relevante for vår oppdragsforskning. Sommerjobbprosjektet består av følgende hovedelementer:

*   Gjennomføre en konkret forskningsoppgave som er integrert i våre prosjekter med løpende oppfølging fra erfarne SINTEF-forskere.
*   Studenter i sommerjobb sitter i kontorfelleskap.
*   Avslutningsseminar med presentasjoner og postere for forskere hos SINTEF Energi.
*   Mulighet til å gjennomføre prosjekt- og masteroppgave, der sommerjobben settes i sammenheng med disse.

I SINTEF Energi er det flere av våre medarbeidere som har hatt sommerjobb først. Se intervjuer med tidligere sommerjobbstudenter, nå ansatte i SINTEF Energi, på vår blogg [0]. Oppgavene ble lyst ut 20. januar.
Søknadsfrist er 1. mars, men aktuelle kandidater blir kontaktet fortløpende, så det anbefales å være tidlig ute.
For mer informasjon om sommerjobbprosjektet, de enkelte jobbene og hvordan man søker, se www.sintef.no/energisommerjobb.

[0]: http://blog.sintefenergy.com/olje-og-gass-subsea/sommerjobb-i-sintef-energi