ect

 

ECT AS er et av Norges største selvstendige rådgivende ingeniørfirma innenfor elektroteknikk, med fokus på energi, bygg, anlegg, industri og samferdsel. Firmaet ble etablert i 1988 og har i dag over 90 medarbeidere, fordelt mellom kontorene i Drammen, Hønefoss, Lysaker, Trondheim og Gol. ECT har også det største lysdesignermiljøet i Norge.

Firmaets oppdragsgivere omfatter offentlige og private byggherrer. Vi samarbeider også med arkitekter, andre rådgivere og oppdragsgivere fra skisseprosjekt til ferdig anlegg.

Våre oppdrag spenner fra prosjektledelse og byggeledelse til planlegging og detaljprosjektering av elektrotekniske anlegg innenfor energi, næringsmiddelindustri, undervisning, helse og omsorg, sykehus, skoler, næringsbygg, universiteter, veier, tunneler, jernbane, sporvei m. m .