Hyttekom

HytteKom er kommiteen som holder på med mulighetsstudie og konsekvensutredning for en framtidig EMIL-hytte.

Opptak av eksklusive medlemmer med god hyttekompetanse ønskes til opptak våren 2016!

Info kommer plutselig!

Ledere: Mina Ryssdal og Erling Vatn Tranulius