EMIL-LINK

 

EMIL-Link er Energi og Miljø-studiets næringslivskontakt. Kort sagt betyr det at komiteens hovedformål er å opprette kontakt mellom studenter og bedrifter under studieløpet.  

Dette gjør vi hovedsakelig ved å arrangere bedriftspresentasjoner, hvor bedrifter som er aktuelle for studiet besøker oss i Trondheim, holder en kort presentasjon, og mingler med oss studentene under servering. Bedriftspresentasjonene er et tilbud åpent for alle Energi og Miljø-studenter, og vi anbefaler på det sterkeste å melde seg på ulike bedrifter sine presentasjoner for å få innsikt i en spennende hverdag og en potensiell arbeidsgiver.

Målet med arbeidet vi gjør er todelt. Først og fremst åpner vi en direkte dialog mellom studentene og potensielle arbeidsgivere, både i en formell og uformell setting, og Link har nok vært ansvarlig for mang en ansettelse og bekjentskap mellom student og bedrift oppgjennom årene. Det andre hovedmålet er å engasjere og motivere studentene til å fortsette studiet, og å gi dem et konkret innblikk i hva en sivilingeniørs hverdag består av.

EMIL-Link ble stiftet av Energi og Miljø-studiets aller første kull for å skaffe sponsorer til hovedekskursjonen og har utviklet seg til den Link vi kjenner i dag. I tillegg til å arrangere bedriftspresentasjoner og ulike fagdager holder vi også en rekke sosiale arrangementer, både eksternt i hele EMIL og internt i Link. Inntekter fra bedriftspresentasjoner o.l. går til en årlig støtte av både linjeforeningen og hovedekskursjonen (Xkom). Link har også et tett samarbeid med EnergiKontakten, et nettverk for bedrifter og institutter ved NTNU for å forbedre og videreutvikle Energi og Miljø-studiet. EnergiKontaktens styret består blant annet av en studentrepresentant knyttet til en av styrepostene i Link-styret. EnergiKontakten er også et nettverk for bedrifter som vil komme i kontakt med spesielt Energi og Miljø-studentene.

I dag har EMIL-Link ca. 30 medlemmer fordelt på 5 fokusgrupper: bedrift, markedsføring, logistikk, faglig arrangement og analyse. Om du kunne tenke deg å bli del av en super gjeng, i tillegg til at du ønsker deg erfaring og kontakt med næringslivet, da trenger vi akkurat deg! Vi holder opptak i starten av september hvert år.

 

Leder: Mikkel Naerby
E-post: mikkelna@stud.ntnu.no
Tlf: 991 12 051

Nestleder: Giske Naper Freberg
E-post: giskenf@stud.ntnu.no
Tlf: 951 97 732

Teamleder, Bedrift: Maria Skjeltorp
E-post: maskje@stud.ntnu.no
Tlf: 913 82 026

Teamleder, Logistikk: Ola Nystein
E-post: olann@stud.ntnu.no
Tlf: 469 60 899

Teamleder, Markedsføring: Yuval Regev
E-post: yuvalar@stud.ntnu.no
Tlf: 906 80 689

Teamleder, Faglig Arrangement: Nikolai Gulbrandsen
E-post: nikolagu@stud.ntnu.no
Tlf: 413 51 559

Økonomiansvarlig: Espen Grødem
E-post: espenkg@stud.ntnu.no
Tlf: 954 02 588

Styrets e-post: Link-Styret@emilweb.no