EMIL-Link er Energi og Miljø-studiets næringslivskontakt. Kort sagt betyr det at komiteens hovedformål er å opprette kontakt mellom studenter og bedrifter under studieløpet.  

Dette gjør vi hovedsakelig ved å arrangere bedriftspresentasjoner, hvor bedrifter som er aktuelle for studiet besøker oss i Trondheim, holder en kort presentasjon, og mingler med oss studentene under servering. Bedriftspresentasjonene er et tilbud åpent for alle Energi og Miljø-studenter, og vi anbefaler på det sterkeste å melde seg på ulike bedrifter sine presentasjoner for å få innsikt i en spennende hverdag og en potensiell arbeidsgiver.

EMIL-Link ble stiftet av Energi og Miljø-studiets aller første kull for å skaffe sponsorer til hovedekskursjonen og har utviklet seg til den Link vi kjenner i dag. I tillegg til å arrangere bedriftspresentasjoner og ulike fagdager holder vi også en rekke sosiale arrangementer. Inntekter til Link går direkte til linjeforeningen som hjelper alle EMIL studenter med å få en bedre studietid.. Link har også et tett samarbeid med EnergiKontakten, et nettverk for bedrifter og institutter ved NTNU for å forbedre og videreutvikle Energi og Miljø-studiet. EnergiKontaktens styret består blant annet av en studentrepresentant knyttet til en av styrepostene i Link-styret. EnergiKontakten er også et nettverk for bedrifter som vil komme i kontakt med spesielt Energi og Miljø-studentene.

I dag har EMIL-Link ca. 30 medlemmer fordelt på 4 fokusgrupper: Bedrift, Markedsføring, Logistikk og Faglig arrangement:

Bedrift: Som medlem av Bedrift har du direkte kontakt med forskjellige bedrifter, og sitter på ansvaret med å sikre avtaler for bedriftspresentasjoner m.m.. Stillingen innebærer derfor å presentere EMIL studentene på en best mulig måte for både kjente og ukjente bedrifter, samt opprettholde kontakten med aktuelle samarbeidspartnere gjennom året, og da spesielt frem mot et arrangement. Det er både en utfordrende og spennende stilling, og ikke minst veldig lærerik.

Markedsføring: I markedsføringsgruppen har du ansvar for å informerer om bedriftspresentasjoner og sørge for at de fyller seg opp. Som medlem i markedsføring for du også i oppgave om å skaffe samarbeidspartnere som sponser linjeforeningen. Vi jobber også mot jobbannonser spesielt for EMIL studenter. Vår sosialemedia ansvarlige ligger under markedsføring.

Logistikk: Logistikkgruppen tar seg av alt det praktiske når det gjelder bedriftpresentasjoner og andre arrangementer. De tar seg av bestilling av restaurantlokalet og auditorium, samt at de er til stede på selve arrangementet og passer på at registrering og alt annet går som det skal. Logistikk tar også av seg det sosiale internt i Link. Planlegger hyttetur, nyttårsbord, bowling, osv.

Faglig arrangement: EMIL-Links Faglig arrangement står for organiseringen av de Links arrangementer som ikke inngår i kategorien bedpress. Som navnet tilsier vil dette si arrangementer og foredrag der fokuset ligger på det faglige innholdet. Hvert semester arrangeres det eksamenskurs med dyktige studasser for at EMIL-studentene skal mestre eksamensperioden best mulig. Gjennom arrangementene Motivasjonsdagen og Masterfrokost jobber Faglig arrangement til tider tett med instituttet for å gi EMIL-studentene et bedre innblikk i både veien videre på Energi og Miljø-studiet og i tiden etter. Analyse er også en gjeng som ligger under Faglig arrangement. Analyse jobber bl.a. med undersøkelser, tilbakemeldingsrapporter og diplomundersøkelser.

Om du kunne tenke deg å bli del av en super gjeng, i tillegg til at du ønsker deg erfaring og kontakt med næringslivet, da trenger vi akkurat deg! Vi holder opptak i starten av september hvert år.

 

Styrets e-post: Link-Styret@emilweb.no