energi-hkl

BugKom er ansvarlige for driften og utviklinga av EMILWeb, og fungerer som et rådgivende og støttende organ for EMIL-styret og EMILs medlemmer.

Vi er en liten gjeng med interesse og ymse ferdigheter relatert til den digitale verden.

Ikke nøl med å ta kontakt om du er interessert i å bli med.

(Feil meldes inn gjennom billeikonet nederst på sida.)

Leder:
Ulrik Sundquist

Sekretær:
Simon Bjuri

Økonomiansvarlig:
Anders Bramness