arekom

Årekom er komiteen som arrangerer EMIL’s legendariske Åretur som finner sted januar hver år.

 

Leder: Astrid Nore
E-post: astrn@stud.ntnu.no
Telefon: (+47) 95335614