Hjellnes Consult leverer tverrfaglige rådgivertjenester med solid kompetanse innen bygg, eiendom, anlegg, infrastruktur og miljø. De står dermed for fremtidens bærekraftige by- og stedsutvikling hvor kompetanse fra Energi og Miljø vil være helt sentralt. EMIL og Hjellnes Consult har vært hovedsamarbeidspartnere siden 2017, men samarbeidet løper lengre tilbake enn dette. De har de siste årene vært fast innslag på EMILs liste over bedriftspresentasjoner, og ansetter flere fra Energi og Miljø studiet. Samarbeidet fører til nye, spennende arrangementer som øker EMIL-studenters kompetanse og muligheter, og vi i EMIL er derfor stolte over å ha Hjellnes Consult som en våre to hovedsamarbeidspartnere.

I Hjellnes Consult har man som nyansatt store muligheter for utvikling. Hjellnes Consult er ikke redd for å satse på nyutdannede eller yngre medarbeidere. Det å ansette nyutdannede krever tett oppfølging og faglig veiledning og som nyutdannet får du fra første dag tildelt en dedikert mentor som vil bistå med involvering og opplæring i prosjekter. Slik får du tidlig ansvar, og du lærer raskt. I tillegg blir man en del av HC akademiet som ivaretar nyansatte ved å gi god, grunnleggende kjennskap til hva det vil si å jobbe hos Hjellnes Consult.

Bildene under er fra lederutviklingskurs i november