Søknad Blomsterpotten – Kjellerkom

Kjellerkom søker om midler til kjelleren. Pengene skal brukes til å pusse opp kjelleren, samt å kjøpe teknisk utstyr. Under ligger søknaden, og beskrivelse av utstyret. Søknaden vil ligge ute …

Forslag – EMIL-Eventyr

Som nevnt på blant annet stratsem har det vært ønskelig å endre EMIL-eventyret. Her kommer vårt forslag, hvor det har blitt forsøkt å trekke inn elementer fra renselsen samt få …

Ny søknad, blomsterpotten – Kjellestyret

Kjellerstyret søker midler fra blomsterpotten til nye kassaaparater. Her er deres søknad med korrigert beløp, da kassaapparatene ble dyrere enn forventet. Ved innvendinger send en mail til styret@emilweb.no