Forslag – EMIL-Eventyr

Som nevnt på blant annet stratsem har det vært ønskelig å endre EMIL-eventyret. Her kommer vårt forslag, hvor det har blitt forsøkt å trekke inn elementer fra renselsen samt få …

Ny søknad, blomsterpotten – Kjellestyret

Kjellerstyret søker midler fra blomsterpotten til nye kassaaparater. Her er deres søknad med korrigert beløp, da kassaapparatene ble dyrere enn forventet. Ved innvendinger send en mail til styret@emilweb.no

COWI jobbannonse

Annonse_ COWITRY2017 COWI is now hiring summer interns for summer 2017! COWItry is our internship program for engineering students. During the summer, you will get valuable experience as an engineer …

Velkommen til EMILWeb 3.0!

– Vi er utrolig fornøyde med hva vi har fått til så langt. Det er har vært en lang prosess hit og BugKom har lagt ned et solid stykke arbeid, …