Eksamenskurs Matte 2

Når:
mai 7, 2018@9:15 am
2018-05-07T09:15:00+02:00
2018-05-07T09:30:00+02:00
Kontakt:
Nikolai Gulbrandsen
41351559

EKSAMENSKURS I MATTE 2

Eksamenstiden nærmer seg, og i den anledning arrangerer EnergiKontakten og Faglig Arrangement i EMIL-Link eksamenskurs i TMA4105 Matematikk 2. Kurset vil foregå på lik måte som eksamenskurset i matematikk 1 i høst, dvs. tre dager med fire timer hver. Det vil bli gjennomgang av den viktigste teorien, og flest mulige eksempler og eksamensoppgaver. Kurset vil være rettet mot at studentene skal gjøre det best mulig på eksamen, og passer for studenter på alle nivåer i faget. Kursholder er godt vant med faget da han har holdt dette kurset de to siste årene.

Hva som skal gjennomgås:
Dag 1: Parametriserte kurver og plan. Finne parametrisering og beregne ting som normal- og tangentvektor. Partiell derivasjon, retningsderviert og gradient. Implisitte funksjoner.
Dag 2: Dobbel- og trippelintegraler. Variabelskifte. Linje-, flate- og fluksintegraler.
Dag 3: Divergens og curl. Divergensteoremet, Greens teorem og Stokes’ teorem. Ekstremalverdiproblemer og Lagrange.

Kurset vil bli holdt på følgende dager:
Del 1/3: Onsdag 2/5, 9:15-13:00 i S4
Del 2/3: Torsdag 3/5, 13:15-17:00 i S2
Del 3/3: Mandag 7/5, 9:15-11:00 i S1 og 11:00-13:00 i EL5

Har du ønsker om konkrete oppgaver som skal gjennomgås, send en mail til vegarped@stud.ntnu.no. Det er ingen tidsfrist for dette, men send gjerne så tidlig som mulig.

Kursholder ønsker tilbakemelding på kurset:

https://goo.gl/forms/clEAwAfsMTCJmYq92