Siemens energy – prosjektingeniør i grid solutions – 2024

 

Vi søker prosjektingeniører i Grid Solutions!

 

LA OSS SNAKKE OM DEG

Din profil
 Fortrinnsvis utdannelse som ingeniør (bachelor) eller sivilingeniør (master) innen elkraft
(Energi & Miljø) eller automasjon
 Bakgrunn som fagskoleingeniør kan være relevant
 Du er nyutdannet eller har erfaring
 Gode ferdigheter i norsk og engelsk, både skriftlig og muntlig
En snapshot av din hverdag
Prosjektene våre i Grid Solutions sikrer leveranser av transformatorstasjoner og koblingsanlegg til
våre kunder. Som prosjektingeniør hos oss vil du følge prosjekt fra start til slutt, og få ansvar og
utviklingsmuligheter tilknyttet hele prosessen. Typiske arbeidsoppgaver inkluderer prosjektering,
oppfølging av leveranser, testing og idriftsettelse. Prosjektering og oppfølging foregår på kontor, og
testing og idriftsettelse foregår både i fabrikk og lab, samt ute i stasjonsanleggene.
Ulike fagdisipliner som primæranlegg, software, hardware og vern vil ha forskjellige arbeidsoppgaver
og alle disse trengs for å levere et komplett prosjekt til våre kunder. Vi skal besette flere stillinger
innen disse disiplinene og for rett kandidat er det også mulighet å tilegne seg kunnskap og erfaring
innen flere disipliner. Dette gjør vi gjennom omfattende intern kursing for de som starter!
Våre kunder holder til i hele Norge, derfor må det påberegnes noe reisevirksomhet.

Dine muligheter for personlig vekst
 Det å følge leveransene fra prosjektering til idriftsettelse vil gi deg en variabel
arbeidshverdag og dybdeforståelse.
 Vi er opptatt av å være i front innen fagområdene, slik at vi satser mye på
kompetanseutvikling via kursing og andre former for opplæring. Grundig kursing ved
oppstart vil bli gitt, og vi har en intern fadderordning som inkluderer faglig veiledning.
 Du vil bli en del av et meget sterkt kompetansemiljø, som preges av høy fagstolthet, svært
godt sosialt miljø og sterk motivasjon for å lykkes.
 Vi har en stor ordremengde og vi planlegger ytterligere vekst hvor vi ser store muligheter i
markedet.

 

LA OSS SNAKKE OM OSS

«La oss gjøre morgendagen annerledes i dag» er Siemens Energy sin forpliktelse til våre kunder og
ansatte slik at vi kan skape veien til en bærekraftig fremtid. Bli bedre kjent med oss.
Se denne videoen for å lære mer om Siemens Energy: https://bit.ly/3hD9pvK
Vår divisjon Grid Technologies muliggjør et pålitelig, bærekraftig og digitalt strømnett som er
bærebjelken i overgangen til et bærekraftig samfunn. Siemens Energy tilbyr en ledende portefølje av

Error! Unknown document property name.
produkter, løsninger og service innenfor HVDC-overføring, strømnettstabilisering og batterianlegg,
høyspente bryteranlegg og transformatorer, samt digital strømnett-teknologi.
Se denne videoen for å lære mer om vår forretningsenhet Grid Technologies:
https://www.siemens-energy.com/global/en/offerings/power-transmission.html
Vår forretningsenhet Grid Solutions er en ledende leverandør av innovative og bærekraftige
produkter, systemer, tjenester og service for energiforsyningen i Norge. Vi leverer komplette
transformatorstasjoner og koblingsanlegg for transmisjonsnettet, regionalnettet og industrianlegg.
Siemens Energy utfører også moderniseringer, service og vedlikehold av slike anlegg.

Vår forpliktelse til mangfoldet
Skap energi. Vær deg selv.
Heldigvis for oss, er vi ikke alle like. Gjennom mangfold, inkludering og respekt skaper vi energi. Vår
samlede kreative energi kommer fra mer enn 130 nasjoner. Siemens Energy verdsetter deg og den du
er, uavhengig av din etniske bakgrunn, kjønn, alder, religion, identitet eller funksjonsnivå. Vi skaper
energi til samfunnet, hele samfunnet, og vi gjør ikke forskjell på folk.
Vi utfører bakgrunnssjekk som del av vår rekrutteringsprosess.

Kontaktperson:
Thomas F.E. Koch, tlf. 454 03 832, email: thomasforbord.koch@siemens-energy.com
Bjarte Trengereid, tlf. 930 56 535, email: bjarte.trengereid@siemens-energy.com
Ivan Delgado, tlf. 952 39 028, email: ivan.delgado@siemens-energy.com

Arbeidssted: Bergen eller Trondheim

Søknadsfrist: 10.10.2023.

SØK NÅ