Smartgridsenteret – Studentassistent – deltid 2021/22

Har du lyst på en fleksibel og betalt deltidsjobb som du også får stort faglig utbytte og kontaktnettverk av? Da kan Smartgridsentret være noe for deg.

Der kraft og IKT møtes finner vi smartgrid – fleksible og smarte løsninger i kraftsystemet. Utvikling av smartgrid berører mange aktører i kraftbransjen og vi har medlemmer fra forskning og undervisning til produksjon, transmisjon, leverandør, tjenesteyting, klynger og næringslivsorganisasjoner. Virkemiddelapparat og myndigheter er også representert i senterets styre.

Smartgridsenteret har som mål å legge til rette for at framtidens fleksible og intelligente energisystem blir bærekraftig, sikkert og kostnadseffektivt. For å få til dette samhandler medlemmene om forskning, innovasjon og kunnskapsdeling.

Smartgridsenteret driftes av Sintef Energi som til dette formålet har opprettet en senteradministrasjon som per i dag har to fast ansatte og en studentassistent med fast tilholdssted på Gløshaugen. Vi søker nå å utvide med en studentassistent til. Som studentassistent får du tilgang til egen kontorplass på Gløshaugen.

Senteradministrasjonen har blant annet ansvar for å følge opp handlingsplaner, arrangere styremøter, månedlige webinarer, fagseminarer, en årlig smartgridkonferanse, faglige arrangementer for studenter mm.
Dine hovedoppgaver vil være:

 • Oppdatere, bruke og hjelpe til med å utvikle databaser, både for drift av senteradministrasjonens prosjektrom og database for demonstrasjonsprosjekter (Demo Norge)
 • Planlegge og gjennomføre en årlig studentkonferanse på NTNU og andre aktuelle universiteter, sammen med den andre studentassistenten
 • Planlegge og sørge for teknisk gjennomføring av webinarer sammen med den andre studentassistenten
 • Bidra til forberedelser og gjennomføring av seminarer og møter, herunder styremøter, møter i koordineringskomiteen for demonstrasjonsprosjekter (Demo Norge), og Smartgridsenterets årsmøte.
  • Dette innebærer blant annet å kalle inn deltakere, følge opp og holde oversikt over påmeldte, ordne bestilling av møterom/konferanselokaler og mat
  • Bidra til utarbeidelse og utsendelse av agenda og sakspapirer til møtene samt følge opp og sørge for framdrift i planleggingsfasen
  • Skrive referat under møtene og sende ut og følge opp etterpå
  • Du får et spesielt ansvar for å bidra til gjennomføringen av styremøtene (4-5 ganger i året)
  • Noe reising ifb. møtene må påberegnes
 • Bidra til å holde nettsidene oppdatert innenfor dine ansvarsområder

Gjennom stillingen får du god kjennskap til fagfeltet og hva som rører seg der, i tillegg til at du får være med på styremøter, konferanser og andre spennende arrangementer. De aller fleste arbeidsoppgavene er fleksible og kan gjøres når du selv har lyst og tid. Til tider er det mye som skjer og det kreves derfor at du har en viss interesse for å følge med, både på epost og Teams, og at du kan svare raskt på når du kan utføre oppgavene. Stillingen er betalt (ca. studass-lønn), og er en 15-20% stilling i løpet av semesteret. Arbeidet tilpasses så langt det er mulig slik at en ikke jobber mye i eksamensperiodene.
Vi ser etter en engasjert student som kan jobbe hos oss i noen år. Det er ingen formelle krav til fagretning eller utdanningsløp, men vi ønsker at fagområdet skal være relevant for utdanningen din.

Høres dette ut som noe for deg? Skriv kort om din bakgrunn og hvorfor du ønsker å jobbe hos oss, legg ved CV. Aktuelle kandidater vurderes fortløpende.

Vi ser frem til å høre fra deg!

Kontaktperson:
Jun Elin Wiik, Senterdirektør, E-post: jun.wiik@smartgrids.no, telefon: 934 19 411.

Følg oss gjerne på LinkedIn.