Statnett – Kraftsystemdata og -funksjonalitet – Oslo

Sommerjobb – kraftsystemdata og -funksjonalitet

Statnett eier og drifter det sentrale kraftsystemet og bidrar til å binde Norge sammen. Hver sommer tilbyr vi sommerjobber til studenter og unge.

En sommerjobb hos oss gir en unik erfaring og innsikt i det norske kraftsystemet, og kan være en fin inngangsportal for videre karriere hos oss.
Vi ser etter studenter med ulik studiebakgrunn. Men like viktig som hva du er, er hvem du er. Vi ser etter utviklingsorienterte studenter med engasjement og motivasjon.

Vi søker deg som er motivert for digitalt forbedringsarbeid innen ulike deler av kraftsystemet. Oppgavene kan være knyttet til bruk av data, slik at elektrifiseringen kan gjennomføres på en best mulig måte for kundene og samfunnet. Et annet sentralt område er bruk av ny teknologi for overvåking, analyse og drift av anleggene våre.

Oppfølging av funksjonskrav, funksjonsegenskaper og innrapporterte data til Statnett.

Avdeligen er ansvarlig for å fastsette krav til funksjonsegenskaper i nett og produksjonsanlegg, samt samle inn data om kraftsystemet og prøverapporter som beskriver anleggenes funksjonsegenskaper. I den forbindelse utvikles det veiledningsunderlag og digitale løsninger for å effektivisere og forbedre søknadsprosesser, innmeldingsprosesser. Målet for dette arbeidet er en mer effektiv og målrettet oppfølging av funksjonsegenskapene til komponenter i kraftsystemet.

 

Arbeidsoppgaver

Bidra inn i konkrete pågående prosjekter innenfor følgende områder:

  •  IT tilpasse nasjonal veileder for funksjonskrav, NVF, (forskrift om systemansvaret §14) til Web løsning
  • Tilordne vedtak om funksjonsegenskaper til relevante stasjoner (samt ev. overføringer) i vår kraftsystemdatabase Fosweb
  • Gjennomgå innmeldte prøverapporterog hente ut parametere som beskriver funksjonsegenskaper
  • Systematisere parameterne slik at disse er tilgjengelige i fosweb og knytte disse til relevante fos§14 vedtak.
  • Oversette deler av NVF til engelsk
Kvalifikasjoner
  • Elkraft/ Energi&Miljø kompetanse i kombinasjon med kompetanse/ferdigheter innenfor IT
  • Generell teknisk engelsk kunnskap
Personlige egenskaper
  • Resultatorientert
  • Analytisk
  • Sosial og omgjengelig, trives å jobbe i tverrfaglige team
Vi tilbyr
Kompetent og hyggelig elkraftteknisk arbeidsmiljø, innsikt i relevante elkrafttekniske utfordringer, relevante og spennende arbeidsoppgaver.

Søknadsfrist: 17.01.2021
Startdato: 14.06.2021
Sluttdato: 20.08.2021

SØK HER