Statnett – Vikariat- Rådgiver systemutvikling

Statnett lyser ut ett års vikariat og er på jakt etter en medarbeider kan bidra i arbeidet med å videreutvikle systemdriftsløsninger for et grønt kraftsystem.

Som systemansvarlig i det norske kraftsystemet har Statnett et ansvar for å sikre den momentane balansen mellom forbruk og produksjon. Vi skal utvikle løsninger som ivaretar forsyningssikkerheten, legger tilrette for ny fornybar kraftproduksjon og er samfunnsøkonomisk effektive. Dette krever en helhetlig forståelse for samspillet mellom kraftsystemet og ulike system- og balansetjenester.

Vi søker en person som vil bidra til effektive løsninger mellom markedsaktører, nettselskaper og systemansvarlig i fremtidens systemdrift. I arbeidet vil du kunne bidra til økt innsikt i samspillet mellom de ulike systemdriftsløsningene. Du blir en viktig ressurs for å sikre et godt samarbeid mellom drift, marked og IKT i Statnett, og vil møte utfordrende og tverrfaglige problemstillinger med både nasjonal, nordisk og europeisk dimensjon.

Stillingen har organisatorisk tilhørighet i avdelingen Systemutvikling i divisjonen for System og marked. Oppgaver kan tilpasses kompetanse i samspill med avdelingen for øvrig.

   
Arbeidsoppgaver
 • Være et kontaktpunkt mellom leverandører av balansetjenester og Statnetts systemdrifts- og markedsutvikling og ITK, f.eks. ved prekvalifisering av nye leverandører
 • Legge til rette for deltakelse av nye typer leverandører i eksisterende balansemarkeder gjennom deltakelse i piloter
 • Utføre kraftsystemanalyser knyttet til frekvensstabilitet
Kvalifikasjoner
 • Du har, eller er i ferd med å fullføre, relevant utdanning, eks. siv. ingeniør
 • Du har god forståelse for kraftsystem og kraftsystemdynamikk
 • Du har gode norsk- og engelskkunnskaper, muntlig og skriftlig
 • Du har gjerne erfaring innen programmering, f.eks. Matlab eller Python
Personlige egenskaper
 • Du er analytisk og strukturert
 • Du har gode evner til å forstå essensen i komplekse og tverrfaglige problemstillinger
 • Du arbeider godt selvstendig, og trives med å løse oppgaver i samarbeid med andre
 • Du er engasjert og initiativrik, og synes det er spennende å sette deg inn i nye ting
 • Du både forstår og kan formidle teknisk budskap

 

Map

Nydalen Allé 33, 0484 Oslo
Norge
Martha Marie Øberg
Avdelingsleder
 40489060

 

Vi søker kandidater som kan identifisere seg med våre verdier; fellesskap, respekt og langsiktighet.

Vi behandler kun søknader som registreres elektronisk med relevante vedlegg og vi foretar bakgrunnssjekk av aktuelle kandidater. Statnett forvalter kritisk infrastruktur og følger retningslinjer og lovpålagte sikkerhetskrav fra norske myndigheter i våre ansettelsesprosesser. Vi foretar også sikkerhetsklarering av kandidater der det er aktuelt.

Hvorfor velge å jobbe i Statnett:

 • Vi setter helse, miljø og sikkerhet foran alt
 • Vi forvalter landets kanskje viktigste infrastruktur
 • Vi gjennomfører store utbyggingsprosjekter for 35-45 milliarder de neste fem år
 • Vi tilbyr utviklende og interessante arbeidsoppgaver med jobbmuligheter over hele landet
 • Vi har gode karrieremuligheter og utvikler ledere internt
 • Vi er en organisasjon preget av verdiene langsiktighet, fellesskap og respekt
 • Vi har et bredt sosialt tilbud og gode ordninger for våre medarbeidere

Statnett har ansvar for å utvikle og drifte det norske kraftsystemet slik at det til enhver tid møter kravene som samfunnet har til energisektoren. Vi har også ansvaret for forbindelsene til Sverige, Finland, Russland, Danmark og Nederland. Statnett gjennomfører nå en rekke store og spennende prosjekter og har behov for flere kompetente og motiverte medarbeidere. For å fremme mangfold og variasjon blant våre 1400 ansatte ønsker vi søkere uavhengig av etnisk bakgrunn, kjønn og alder. Årlige medarbeiderundersøkelser viser at Statnett har et godt arbeidsmiljø og fornøyde medarbeidere.

SØK HER