Norsk Energi – Sivilingeniør – prosess (Oslo)

Ledig stilling for sivilingeniør/ingeniør innen termisk energi, Oslo

Norsk Energi søker sivilingeniør/ingeniør innen termisk energi.

Kjelanlegg-200x250

Vi tilbyr et vidt spekter av tjenester innen termisk energi, og arbeider med ulike prosjekter innen energieffektivisering, varmegjenvinning, varme- og kjøleproduksjon, samt varme- og kjøledistribusjon. Våre hovedtjenester er rådgivning, utredninger og prosjektering. Vi ønsker å styrke gruppen med en person som har god prosess­kunnskap innen termiske energisystemer. Både nyutdannede og kandidater som allerede har erfaring oppfordres til å søke.

Hovedkontoret i Oslo består av avdelingene «Fjernvarme», «Energisystemer i Bygg» og «Industri» med ca. 40 ingeniører totalt. Disse jobber for fjernvarme- og byggmarkedet, samt mot norske industribedrifter. Ut i fra faglig profil og interressefelt vil den rette kandidaten bli plassert i en av disse avdelingene.

Aktelle arbeidsoppgaver:

Arbeidsoppgavene vil være varierte og vil bli tilpasset den enkeltes kvalifikasjoner og interesse­felt. Følgende arbeidsoppgaver er aktuelle:

 • Tekniske beregninger
 • Utarbeide tekniske løsninger for termiske energianlegg
 • Teknisk vurdering og feilsøking i eksisterende prosessanlegg
 • Utarbeide tekniske spesifikasjoner for energisystemer, produksjon og distribusjon
 • Utføre og utarbeide forstudier med byggebudsjetter og lønnsomhetsvurderinger
 • Prosjektledelse, prosjekteringsledelse og byggeledelse.

Du vil måtte arbeide selvstendig i ett eller flere mellomstore prosjekter samtidig, der det vil være avgjørende å oppnå effektiv produksjon ved å dra nytte av kompetansen «rundt deg». Vi vil også ha større prosjekter, hvor det vil være naturlig å inneha rollen som teknisk prosjektleder og lede prosjektene i alle faser fra konseptstudie til prosjektering og realisering.

I dagens marked, er det avgjørende at våre rådgivere er flinke med kundekontakt og å markedsføre våre tjenester. Tilegnede teknikker og egenskaper relatert til kundekontakt og presentasjon, vil også bli vektlagt ved evaluering av kandidater.

Kvalifikasjoner

Vi ser det som en forutsetning med god formalkompetanse innen:

 • Relevant høyere utdanning fra universitet eller høyskole innen energi- og prosessteknikk, kjemisk prosessteknikk eller maskinfag
 • Termodynamikk
 • Strømningsteknikk
 • Varmepumper/kjølemaskiner/kjelanlegg
 • Norsk skriftlig og muntlig
 • Relevant industriell arbeidserfaring vil telle positivt, men er ikke et krav.

Det vil være en fordel å i tillegg ha erfaring/fag innen noe av følgende:

 • Rørleggervirksomhet
 • Energilagring
 • Spillvarmeutnyttelse

Vi kan tilby et arbeidsmiljø med solid faglig støtte, hyggelige og inkluderende kolleger, utfordrende arbeidsoppgaver og konkurransedyktige betingelser. Vårt hovedkontor i Oslo holder til i lyse og trivelige kontorlokaler i Hoffsveien 13 på Skøyen.

Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til:
leder for avdeling Fjernvarme:
Sven Danielsen tlf. 920 63 985 / epost: sven.danielsen@energi.no

Søknadsfrist: 15. april 2020.
Søknadsbrev, CV, karakterutskrifter fra høyskole/universitet og attester sendes: sven.danielsen@energi.no

Om Norsk Energi 
Norsk Energi er et ledende kompetansesenter innen termisk energi, etablert i 1916. Virksomheten omfatter rådgivning, prosjektering, teknologiutvikling og opplæring innen energi, miljø og sikkerhet. Selskapet har ca 70 høyt kvalifiserte medarbeidere. Hovedkontoret ligger på Skøyen i Oslo, med avdelings­kontorer i Bergen og Gjøvik, samt satellittkontor i Fredrikstad, Arendal og Stavanger.