Studentassistent i The Norwegian SmartGrid Centre

Har du lyst på en fleksibel og betalt deltidsjobb som du også får stort faglig utbytte og kontaktnettverk av? Da vil vi gjerne at du kontakter oss i Smartgridsenteret.

Smartgridsenteret er et kompetansesenter som søker å fremme nasjonale forskning-, undervisning-, test- og demonstrasjonsaktiviteter for smartgrid – det nye smarte kraftnettet. For å gjøre dette arrangerer vi en årlig smartgridkonferanse hvor det er ca. 300 deltakere fra bransjen, et faglig arrangement for studenter, en demonstrasjonskomite som utveksler erfaringer fra forsknings og demonstrasjonsaktiviteter, og mye mer.

Senteret har to fast ansatte og to studentassistenter, og søker nå erstatter for en av assistentene. Hovedoppgavene vil være:

  • Bidra til forberedelser og gjennomføring av styremøter, møter i koordineringskomiteen for demonstrasjonsprosjekter (Demo Norge), og Smartgridsenterets årsmøte
  • Fastsette dato, kalle inn deltakere, ordne bestilling av møterom og mat
  • Bidra til utarbeidelse av agenda og sakspapirer til møtene. Følge opp og sørge for framdrift i planlegging
  • Skrive referat under møtet sende dette ut etter møtet o Noe reising ifb. møtene må påberegnes
  • Oppdatere, bruke og hjelpe med å utvikle databaser som brukes i senteret (Sharepoint, Teams, eRoom)
  • Planlegge og gjennomføre Smartgrid-dagen, som er en årlig faglig studentkonferanse, sammen med den andre studentassistenten
  • Følge opp henvendelser fra medlemsbedrifter eller andre initiativer i senteret
  • Delta på sentermøte annenhver uke

Gjennom stillingen får du god kjennskap til fagfeltet og hva som rører seg der, i tillegg til at du får være med på konferanser og andre spennende arrangementer – jobben er altså høyst relevant for utdanningen. De aller fleste arbeidsoppgavene er fleksible, og kan gjøres når du selv har lyst og tid. Stillingen er betalt (ca. studass-lønn), og må regnes med å være en 10-20% stilling i løpet av semesteret. Arbeidet tilpasses så langt det er mulig slik at en ikke jobber mye i eksamensperiodene.

Vi ser i utgangspunktet etter noen som kan jobbe hos oss i noen år, og det er ingen formelle krav til fagretning eller utdanningsløp, men interesse for fagfeltet verdsettes selvfølgelig.

Høres dette ut som noe for deg, eller lurer du på noe? Skriv kort om din bakgrunn og hvorfor du ønsker å jobbe hos oss, legg ved CV og send til thomasberg.jorgensen@smartgrids.no

 

Aktuelle kandidater vurderes forløpende. Vi ser frem til å høre fra deg!