Statkraft – Sommervikarer PT 2020

 

Statkraft Production (P) business area is developing European flexible generating assets jointly with business area Market Operations as joint asset owners. In addition, P operates the joint assets and provides Operation&Maintenance services to other Statkraft business areas.

Statkraft Production sin sentrale stabsenhet, PT, Technology, Project and Process utøver faglig styring innenfor drift- og vedlikeholdssystemer, bygg, el-mekanisk og vind. PT støtter prosjekter og drift innenfor nevnte fagområder.

Vil du lære mer om energibransjen?

Sommerjobb for 4 -6 engasjerte ingeniørstudenter.

Statkraft Energi, Technology, Project and Process (PT) søker 4 – 6 ingeniørstudenter med faglig bakgrunn fra bygg, elektro, maskin, IKT, vassdragsteknikk eller geoteknikk, eventuelt kombinasjoner av disse, til sommervikariater 2020. Arbeidssted vil være ved Statkrafts hovedkontor på Lysaker utenfor Oslo. Vi planlegger for at sommerstudentene våre skal få mulighet til å besøke et eller flere av anleggene våre i løpet av sommeren. Du vil få spesifikk opplæring for utførelse av de ulike oppgavene og i tillegg gis generell opplæring i de aktuelle fagområdene våre. Arbeidsperioden vil være medio juni – medio august. Nærmere datoer vil bli avtalt med studentene som ansettes. Du må medregne to uker ferie midt i perioden. Som avslutning av sommerjobbene holder studentene en presentasjon av oppgavene de har jobbet med i Statkraft.

 

Aktuelle oppgaver sommeren 2020 vil være:

 1. Hydro (vannkraft) monitorering:
  • Innsamling av driftsdata og utvikling av oversiktsbilder/dashboards i PI-Vision.
  • Strukturere og analysere innsamlede driftsdata.
  • Utvikle automatiserte kontrollrutiner for innsamlede data.
  • Analyse og sammenligning av data i ulike innsamlingssystemer.
 2. Anleggsmodellering og informasjonsstrukturering RDS (reference designation system):
  • Modellering av Statkrafts vannkraftverk i tråd med ny struktur for teknisk anleggsinformasjon, RDS.
  • Oppsett av signaler i ny struktur og mapping mot eksisterende strukturer.
  • Utvikle modelleringsretningslinjer.
 3. Temperaturmåling vannkraftgenerator:
  • Gjøre seg kjent med nytt portabelt utstyr for temperaturmåling.
  • Lage brukerveiledning for utstyret.
  • Teste utstyr, utføre temperaturmålinger på anlegg, rapportere og oppdatere brukerveiledning.
 4. Damsikkerhet og -strategi:
  • Studie av skader oppstrøms side av fyllingsdammer.
  • Kartlegging av nevnte skader.
  • Kontroll og systematisering av setningsmålinger.

Statkraft søker engasjerte, dyktige og selvstendige studenter med gode samarbeidsegenskaper og som har fullført 3. eller 4. klasse på høyskole-/universitetsnivå innenfor ovennevnte fag. Arbeidsspråket i Statkraft er engelsk og studentene må ha gode engelskkunnskaper.

Sommerstudentene vil kunne jobbe sammen i par på flere av de ovennevnte oppgavene. Sammenslåing av oppgaver, eller justering av oppgaveinnholdet som er beskrevet, vil også kunne bli aktuelt, avhengig av Statkrafts behov. Søkere bes om å oppgi hvilke oppgaver de primært søker.

 

Kontaktperson på oppgave 1 og 2: Erik Wiborg (mob: 980 27 658)

Kontaktperson på oppgave 3: Geir Aalvik (mob: 911 06 262)

Kontaktperson oppgave 4: Robin Wood (mob: 970 02 928)

Kontaktperson alle oppgaver: Jan Petter Haugli (mob: 916 55 610)

 

Søknadsfrist 19. januar 2020