The Norwegian Smart Grid Centre – Studentassistent

 

Stillingsutlysning – studentassistent i The Norwegian Smart Grid Centre

 

Studie: Energi og miljø

Årstrinn: 1.-3. klasse

 

Smartgridsenteret er et kompetansesenter som søker å fremme nasjonale forskning-, undervisning-, test- og demonstrasjonsaktiviteter for smartgrid – det nye smarte kraftnettet. For å gjøre dette arrangerer vi en årlig smartgridkonferanse hvor det er ca. 200 deltakere fra bransjen, et faglig arrangement for studenter, en demonstrasjonskomite som utveksler erfaringer fra forsknings og demonstrasjonsaktiviteter, og mye mer.

Senteret har to fast ansatte og to studentassistenter, og søker nå erstatter for en av assistentene. Stillingen innebærer at man blir en del av administrasjonen i senteret og hjelper der det trengs, men hovedoppgavene vil være:

 • Bidra til forberedelser og gjennomføring av styremøter, møter i koordineringskomiteen for demonstrasjonsprosjekter (Demo Norge), og Smartgridsenterets årsmøte
  • Fastsette dato, kalle inn deltakere, ordne bestilling av møterom og mat
  • Bidra med utarbeidelse av agenda og sakspapirer til møtene. Hjelpe med andre praktiske ting under møtet
  • Skrive referat under møtet sende dette ut etter møtet
  • Noe reising ifm. møtene må påberegnes
 • Oppdatere, bruke og hjelpe med å utvikle databaser (eRoom, SharePoint) som brukes i senteret
 • Planlegge og gjennomføre årlig faglig studentkonferanse (Smartgrid-dagen)
 • Følge opp henvendelser fra medlemsbedrifter eller andre initiativer i senteret
 • Delta på sentermøte annenhver uke

Gjennom stillingen får du god kjennskap til fagfeltet og hva som rører seg der, i tillegg til at du får være med på konferanser og andre spennende arrangementer – jobben er altså høyst relevant for utdanningen. De aller fleste arbeidsoppgavene er fleksible, og kan gjøres når du selv har lyst og tid. Stillingen er betalt (ca. studass-lønn), og må regnes med å være en 10-20% stilling – avhengig av ønsket arbeidsmengde og hva som må gjøres. I tillegg til dette er det mulighet for å få arbeidsplass på elektrobygget som deles med bl.a. den andre assistenten.

Vi ser i utgangspunktet etter noen som kan jobbe hos oss i noen år, og det er ingen formelle krav til fagretning eller utdanningsløp, men interesse for fagfeltet verdsettes selvfølgelig.

Høres dette ut som noe for deg, eller lurer du på noe? Skriv kort om din bakgrunn og hvorfor du ønsker å jobbe hos oss, legg ved CV og send til thomasberg.jorgensen@smartgrids.no

Aktuelle kandidater vurderes forløpende. Vi ser frem til å høre fra deg!