PÅ HVILKEN MÅTE PÅVIRKER LEVETIDEN TIL ELEKTRISKE KOMPONENTER ET BYGGS BÆREKRAFT?

Oppgaven er tenkt løst av en masterstudent ved Energi og Miljø, spesialisering innen energi og miljøanalyse ved NTNU i Trondheim.

GK har oppdrag både i nybyggsfasen og ettermarked i service i eksisterende bygg. For å sikre god kvalitet i våre leveranser med bærekraftige bygg ønsker vi at studenten utforsker på hvilken måte riktig valg av utstyr, løsning og installasjonsmetode kan begrense utskifting og øke forventet levetid? Mulige problemstillinger kan være at elektronikk er mer utsatt for kvalitetsforskjeller og miljø (temperatur, fukt osv.) slik at levetiden ofte er svært ulik og/eller EE avfall inneholder helse- og miljøfarlige stoffer. Det er ønskelig at studenten tar for seg en eller fler utfordringer knyttet til NEK 400 og NEK 700, LCC i bygg, Breeam og lignende miljøprogram, CO2 (DELC), Garantiordninger, Kravspesifikasjoner fra byggherre, Bygg forskrifter, Retur og avfallsordninger ift. livsløpsanalyser for tekniske komponenter.

Kontaktperson/intern veileder i GK er Tor-Kenneth Skjønneborg  tor-kenneth.skjonneborg@gk.no 

Om du vil skrive i samarbeid med GK så send:

– CV og foreløpige karakterer til alle på gruppen

– Søknad som inneholder:

  • motivasjon for oppgaven
  • hvordan du/dere tenker at oppgaven skal løses
  • tidsplan for oppgaven

Søknad eller spørsmål kan sendes til  hr-hms@gk.no