HVORDAN SKAL VI GJENBRUKE ENERGI FRA IT-KJØLING?

Oppgaven er tenkt løst av en masterstudent ved Energi og Miljø, spesialisering innen Energi- og Prosessteknikk ved NTNU i Trondheim.

Vi ser et potensial for gjenbruk av varmeenergien fra IT-kjøling, for eksempel der større datahaller med IT-kjøling ligger nær annen bebyggelse, næringsvirksomhet osv.. Oppgaven kan vurdere:

  • ulike tilnærminger for best mulig utnyttelse av energi
  • Ulike tekniske løsninger, fordeler og ulemper
  • Økonomiske modeller for å vurdere om dette vil være lønnsomme investeringer.

Kontaktperson/intern veileder i GK er Frode Børresen frode.borresen@gk.no
Veileder fra NTNU er Trygve Magne Eikevik

Om du vil skrive i samarbeid med GK så send:

– CV og foreløpige karakterer til alle på gruppen

– Søknad som inneholder:

  • motivasjon for oppgaven
  • hvordan du/dere tenker at oppgaven skal løses
  • tidsplan for oppgaven

Søknad eller spørsmål kan sendes til  hr-hms@gk.no